Kortfattat: Hälso-och sjukvårdsnämnden 5 november

Nyhet – 5 november 2020

Verksamhetsplan för 2021-tillgänglighet och ökad produktivitet i fokus

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde den nya verksamhetsplanen för 2021. Ett målområde är att öka tillgängligheten och korta köerna, bland annat genom ökad produktivitet och effektiva vårdflöden. Hälso- och sjukvården ska också arbeta med omställningen till en god och nära vård där medborgarna ska få trygghet genom god medicinsk kvalitet och ett gott bemötande. Medarbetare ska trivas på jobbet och uppfatta Region Dalarna som en attraktiv och hållbar arbetsgivare.

Pandemins utveckling följs nogsamt och omprioriteringar kan krävas utifall pandemin får en större spridning med påverkan på vården under 2021.

Driftbudgetram för 2021 fastställd

Regionfullmäktige beslutade i juni 2020 om en total driftbudgetram till hälso- och sjukvården för 2021 på cirka 6,3 miljarder. Utöver nämnda driftbudgetram räknar hälso- och sjukvården med cirka 1,3 miljarder i intäkter från hälsovalsram. I budget 2021 ingår kompensation för prisökningar med 1,8 procent, exklusive löner och högspecialiserad vård. För högspecialiserad vård har en indexuppräkning med 3 procent gjorts och utrymme för löneöversyn finns i en central pott.

(S), (SD) och (V) deltog inte i beslutet gällande verksamhetsplan och budget.

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

  • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
    072-085 31 60
    sofia.jarl@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: