Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2021-02-04

Nyhet – 4 februari 2021

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde den 4 februari med de viktigaste politiska besluten och informationen.

Omförhandling av trafikavtal möjliggör att öka antalet resande i framtiden

Med anledning av coronapandemin har Region Dalarna genomfört ett antal åtgärder i gällande trafikavtal tillsammans med Keolis och Sambus. En av åtgärderna var att omförhandla ersättningsmodellen.

Åtgärden ger Region Dalarna möjlighet att i framtiden utveckla trafiken på ett nytt sätt, genom att bland annat öka antalet resande mot en lägre kostnad än tidigare.

Timmestrafik Dalabanan Mora – Borlänge fas 1

Det har tidigare beslutats om en utökning till timmestrafik mellan Mora och Borlänge. För att kunna genomföra utökningen krävs förändringar av befintlig trafik.

Genom att ersätta turen Smedjebacken – Ludvika – Borlänge tur/retur med buss, samt omprioritering på Bergslagspendeln frigörs fordon för att klara timmestrafik på sträckan Rättvik – Borlänge, resterande sträcka Rättvik – Mora utökas med en tur i vardera riktningen. När Tåg i Bergslagens fordonsflotta utökats planeras timmestrafik på hela sträckan.

Region Dalarna tar fram ny prisstrategi

Kollektivtrafiknämnden beslutade att ta fram en ny prisstrategi för Dalarnas resenärer. Detta med anledning av att covid-19 skapat nya förutsättningar för resande i kollektivtrafiken.

I den nya prisstrategin kommer man att se över taxor och zoner samt produkter för ungdomar och pensionärer som möjliggör för dessa målgrupper att åka kollektivt, under icke peaktid, till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Tidigare beslut i Kollektivtrafiknämnden i maj 2019 angående skolkortsspärr, vilket innebar två resor per dag, upphävs från och med idag.

Prisjustering från 1 maj

Nämnden beslutade att göra en prisjustering för att kompensera de ökade kostnaderna enligt index och med anledning av de extra kostnader som åligger förvaltningen i form av extra trafik för att undvika trängsel pga Covid-19. Prisjusteringen blir 2% och kommer att gälla från 2021-05-01.

(S) gör ett tilläggsyrkande angående reskassa, att priset jämställs med appbiljetten. Övriga bifaller. (V) deltar inte i beslutet.

  • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
    070-250 43 40
    ulf.berg@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: