Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2021-03-18

Nyhet – 18 mars 2021

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde den 18 mars med de viktigaste politiska besluten och informationen.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020

Nämndens verksamhetsberättelse är den redovisning som nämnden ska ge till regionstyrelsen, vilken är ansvarig för upprättandet av en årsredovisning.
Varje nämnd ska, enligt kommunallagen, lämna en redovisning till styrelsen som därefter upprättar en årsredovisning. Årsredovisningen överlämnas sedan till fullmäktige för godkännande.
Kollektivtrafiknämndens verksamhetsberättelse är en del av redovisningen till styrelsen över verksamhetsåret 2020. Det har varit ett händelserikt år med dels covid-19 med också organisationsförändringar med helt ny ledning.

Avtal med Dalarnas kommuner gällande uppdrag, samverkan och finansiering

Ett förtydligande har gjorts av befintliga avtal som idag finns mellan Region Dalarna och länets kommuner gällande regional kollektivtrafik. Nuvarande avtal föreslås att framöver ersättas av ett huvudavtal och fyra underavtal.
Målet är att de nya avtalen och bilagor ska skapa en större förståelse och tydlighet i den Regionala kollektivtrafiken i Dalarna gällande uppdrag, samverkan och finansiering.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till kollektivtrafiknämnden

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Christer Carlsson Regionråd
  070-267 54 52
  crister.s.carlsson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: