Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2021-04-29

Nyhet – 29 april 2021

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Nytt trafikpaket i Dalabanestråket

Kollektivtrafikförvaltningen har sett över det totala trafikutbudet samt analyserat resandestatistik och pendlingsstatistik i Dalabanestråket (Avesta, Hedemora, Säter och Borlänge). Synpunkter på trafikförslaget har tagits in från allmänheten, entreprenörer och respektive kommun.

Avesta, Hedemora och Säter kommun har nu beslutat att justera skolornas ramtider enligt kompromisser i utredningens förslag. Dessa har tagits fram i samverkan mellan kommunerna och Kollektivtrafikförvaltningen. Det är nu möjligt att gå vidare med föreslagna justeringar av busstrafiken, vilket innebär en fordonsbesparing motsvarande tio bussar. Samtidigt utökas turutbudet  med cirka 3,5 procent (räknat i tidtabellskilometer) – i huvudsak på de linjer som har ett stort underlag för arbets- och studiependling.

Abbe Ronsten (S) yrkar på bifall med tilläggsyrkande att förvaltningschefen i kollektivtrafikförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta kontakt med kommunernas högsta politiska ledningar och att återrapportering sker till nämndens ledamöter, samt att förvaltningen ges i uppdrag att snarats inleda en utredning av hur framtida tågtrafiken ska se ut mellan Borlänge och Sala, med instämmande av Christer Carlsson (M), vilket också blev kollektivtrafiknämndens beslut.

Nytt periodkort för pensionärer

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige att en ny produkt för pensionärer, som ger billigare resor i lågtrafik, införs första oktober 2021.

Periodkort Lågtrafik för pensionärer (65+). Giltigheten är 30 dagar och gäller i hela Dalarnas län, dock ej på tåg. Priset är 200 kronor för 30 dagar.

Kortet är giltigt under följande tider: Vardagar 9:00-14:00 och 17:00-06:00 samt hela lördagar, söndagar och helgdagar.

Periodkort Lågtrafik kommer införas som ett test under ett års tid för utvärdering, eventuell fortsättning i kommande prisstrategi. Kortet kommer inte att vara tillgängligt för betalning via autogiro.

(S) och (V) deltog inte i beslutet.

Sommarkort för skolungdomar 7-19 år

Region Dalarna vill skapa förutsättningar för ungdomar att kunna resa under sommarlovet 2021 och 2022 till ett fördelaktigt pris. Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige att införa ett Sommarkort för skolungdomar sommaren 2021 och 2022.

Sommarkortet gäller för ungdomar i åldern 7-19 år under sommaren 2021 och sommaren 2022 med giltighetstid 2021-06-01 till 2021-08-31 respektive 2022-06-01 till 2022-08-31. Kortet kostar 500 kronor (exklusive kortavgift) per sommar. Kortet gäller för obegränsat antal resor på Dalatrafiks bussar och Tåg i Bergslagen i hela Dalarna.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet och yrkade på att Sommarkortet ska vara avgiftsfritt.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till kollektivtrafiknämnden

Om Kortfattat 
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Christer Carlsson Regionråd
  070-267 54 52
  crister.s.carlsson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: