Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2021-12-16

Pressmeddelande – 17 december 2021

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Verksamhetsplan 2022

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan baseras på Regionplanen för 2022-2024, externa och interna krav samt framtagna riskanalyser.

Planen binder samman regionens övergripande vision och målområden med verksamhetens inriktning och omfattning. Målen för 2022 följer Regionplanens fyra målområden, enligt den mall och instruktion som fastställts inom regionen. Handlingsplaner med aktiviteter och nyckeltal redovisas i bilagor.

Som bilaga till verksamhetsplanen ingår även Trafikredovisning för 2022. Denna bilaga påvisar specifikt den kollektivtrafik och dess aktiviteter som planeras för kommande år.

(S) och (V) deltar inte i beslutet.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2031

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för att i samverkan med regionala utvecklingsnämnden ta fram ett förslag till ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram.

Remiss av regionalt trafikförsörjningsprogram kommer att skickas ut till berörda kommuner, regioner och övrigt berörda externa aktörer.

Förarbetet till regionalt trafikförsörjningsprogram, har innefattat samråd med regionala utvecklingsförvaltningen samt möten med företrädare för berörda kommuner.


Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden

Relaterade länkar


Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka