Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2022-02-03

Pressmeddelande – 3 februari 2022

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.


Beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen AB har för avsikt att teckna nytt trafikavtal från och med tidtabellskiftet i december 2023 då befintligt trafikavtal med SJ AB löper ut. För detta krävs ett beslut om allmän trafikplikt för den berörda trafiken.

Eftersom Tåg i Bergslagen ägs av Region Gävleborg, Region Västmanland, Region Dalarna och Region Örebro län rekommenderar bolagets styrelse att överlåta rätten till beslut till en regional kollektivtrafikmyndighet, istället för att varje regional kollektivtrafikmyndighet fattar ett eget beslut. Skälet till förslaget att fatta ett beslut om allmän trafikplikt är att trafiken bedrivs i ett gemensamt geografiskt område, trafiken är länsgränsöverskridande och upphandlas som ett trafikområde.

Kollektivtrafikmyndigheten i Örebro föreslås överta behörigheten att fatta beslut om allmän trafikplikt för trafiksystemet Tåg i Bergslagen. En överenskommelse kommer att tecknas mellan de fyra regionerna som en bekräftelse på såväl formen som innehållet i kommande trafikpliktsbeslut

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden

Relaterade länkar

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka