Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2022-03-17

Pressmeddelande – 17 mars 2022

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.


Verksamhetsberättelse och bokslut 2021

Sammanfattningsvis har det varit ett händelserikt år för kollektivtrafiknämnden, dels med fortsatta effekter på grund av covid-19 pandemin samt fortsatta omstruktureringar av förvaltningen på ledningsnivå. Verksamhetsberättelsen innehåller även den måluppfyllelse som verksamheten haft under 2021.

Tillfällig avgiftsfri busstrafik för ukrainska medborgare i Dalarnas län

I Europa råder just nu ett ytterst osäkert säkerhetspolitiskt läge. I Ukraina har många drabbats av krig och behövt fly från sina hem och från sitt land.

Mot bakgrund av detta så föreslår Kollektivtrafiknämnden att ukrainska medborgare som kan uppvisa giltig ukrainsk identitetshandling får åka buss i hela Dalarnas län utan färdbevis. Beslutet föreslås börja gälla från 25 april till och med 14 juni 2022. Beslutet kan vid behov förlängas vid kollektivtrafiknämndens sammanträde den 5 maj.

Förslaget ska nu vidare för beslut till regionstyrelsen och sedan regionfullmäktige.

(V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

  Vill du veta mer?

  Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka