Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2022-05-05

Pressmeddelande – 5 maj 2022

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.


Förlängning av tillfällig avgiftsfri busstrafik för ukrainska medborgare i Dalarnas län

I Europa råder just nu ett ytterst osäkert säkerhetspolitiskt läge. I Ukraina har många drabbats av krig och behövt fly från sina hem och från sitt land.
Mot bakgrund av detta så beslutade regionfullmäktige 2022-04-25 att godkänna kollektivtrafiknämndens förslag att ukrainska medborgare som kan uppvisa giltig ukrainsk identitetshandling får åka buss i hela Dalarna utan färdbevis. Kollektivtrafiknämnden föreslår nu att beslutet förlängs, från 15 juni till och med 3 oktober2022. Förslaget ska nu vidare för beslut till regionstyrelsen och sedan regionfullmäktige.

Fastställande av allmänna köp- och resevillkor i Dalatrafiks linjetrafik och flextrafik

Villkoren har funnits sedan slutet av 1990-talet, de togs då fram av branschkonsult och behandlades av AB Dalatrafiks styrelse. Villkoren har inför denna nya beslutsprocess reviderats enligt följande.
Information gällande behandling av personuppgifter, tillgänglighet, gällande lagar samt Dalatrafiks kontaktuppgifter har uppdaterats och lagts till. Förändring har gjorts på två punkter:

 • Bagage – Villkor för elsparkcykel ombord på buss: Sparkcyklar, hopfällbara cyklar och elsparkcyklar placeras i godsutrymmet på landsbygds- och direktbussar. Det är inte tillåtet att ta med elsparkcyklar på stadsbussar och flexlinjer. Undantag är om de förvaras hopfällda i en skyddsväska och räknas då som handbagage. På stadsbussar och på flexlinjer kan minicykel, sparkcykel och balanscykel i hopfällt tillstånd tas med ombord utan kostnad.
 • Resa på kallelse: Kallelsen gäller som färdbevis både för dit och- hemresa från vårdinrättning. Intygskrav från vården vid hemresa är borttaget.

Kollektivtrafiknämnden föreslår att villkoren fastställs samt att de ges i uppdrag att besluta om eventuella revideringar i köp- och resevillkor för linjetrafik och flextrafik. Förslaget ska nu vidare för beslut till regionstyrelsen och sedan regionfullmäktige.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

  Vill du veta mer?


  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka