Kortfattat: Kultur- och bildningsnämnden 2022-06-07

Pressmeddelande – 7 juni 2022

Nyhetsnotiser från kultur- och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Konsekvenserna av verksamhetsförändringen av Mentalvårdsmuseet i Säter ska ses över
I februari beslutades att Mentalvårdsmuseet i Säter ska anta en ny verksamhetsinriktning och bli Måendets museum med syfte att skapa en gemensam historia kring vårt mående. På dagens sammanträde beslutades att det ska genomföras konsekvensanalyser av verksamhetsförändringen. Analyserna kommer att göras utifrån följande frågeställningar:

  • Hur påverkas museet av att ändra namn?
  • Hur påverkas museet om man stänger det fysiska museet på Sjönviksområdet?
  • Hur påverkas personalen av den nya organisationen?
  • Hur påverkas Säters kommun?

Resultatet av konsekvensanalyserna kommer att redovisas till kultur- och bildningsnämnden senast i december 2022.

Mora Folkhögskolas kurs Ekologisk odling och hållbar livsföring ska förbättras
Kursen Ekologisk odling och hållbar livsföring, även kallad Skattungekursen, är en av Mora folkhögskolas äldsta utbildningar. Den började som en sommarkurs 1976 och är nu en ettårig kurs med fokus på att lära sig praktiska och teoretiska moment kopplade till våra basbehov av mat, kläder, husrum och gemenskap.

Kursen har enligt utvärderingar fått gott betyg de senaste fem åren och utbildningen har ett bra rykte, men det finns potential att göra den ännu bättre. Under våren 2022 har en utredning genomförts där man tittat på framtida inriktning, innehåll samt organisation. På dagens sammanträde godkändes utredningen som tar upp förslag på förändringar som skulle kunna bidra till gynnsam utveckling av kursen.

Huvudmannaskapet för Musikkonservatoriet ska utredas
En extern utredning ska tillsättas för att utreda huruvida huvudmannaskapet för Musikkonservatoriet ska tas över av stiftelsen Musik i Dalarna. Idag är Region Dalarna huvudman för gymnasiedelen på skolan och Musik i Dalarna är formellt huvudman för HMU, men all personal vid Musikkonservatoriet är anställda av Region Dalarna. Målet med förändringen är en trygg, långsiktig och relevant hemvist och ekonomi för all utbildning vid Musikkonservatoriet för många år framöver. Region Dalarna kommer fortsatt att långsiktigt stödja verksamheten ekonomiskt.

Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till kultur-och bildningsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka