Kortfattat: Kultur-och bildningsnämnden 2020-12-01

Nyhet – 1 december 2020

Nyhetsnotiser från kultur-och bildningsnämndens sammanträde den 1 december med de viktigaste politiska besluten och informationen.

Fördelning av 2021 års rambudget på detaljnivå fastställd
Nämnden beslutade om fördelning av rambudget för 2021 som uppgår till 165 286 000 kronor. Cirka 86 miljoner kronor går till enheter inom samverkansmodellen och cirka 79 miljoner kronor går till verksamheter utanför samverkansmodellen.

Folkrörelseberedningen fördelar cirka 10 miljoner
Kultur-och bildningsnämnden fastslog Folkrörelseberedningens förslag om att fördela 10 577 330 kronor till ideella, idéburna organisationer inklusive funktionshindersföreningar, konferens/kurs/folkrörelseforum, hyresbidrag till Liljans herrgård som Parasportförbundet Dalarna disponerar, samt politiska ungdomsförbund.

Hållbarhet är ett prioriterat område, där föreningar inom området särskilt beaktas. Även barn och unga är ett prioriterat område och föreningar som drivs av barn och unga eller har dessa som målgrupp beaktas särskilt.

Mentalvårdsmuseet ska få en ny inriktning
Kultur- och bildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt koncept för Mentalvårdsmuseet. Det ska leda till att museet delvis byter inriktning till att hantera dagsaktuella frågor om måendet, med utgångspunkt i museets samlingar och arv. Målgrupp för det nya konceptet ska vara personer i samhället med särskilda behov.

För att möjliggöra ny typ av verksamhet kommer nya arbetssätt att prövas under 2021, där museet kommer vara öppet för allmänheten, men under andra former.

Utredning om länskulturinstitutionernas uppdrag och mål godkänns
I regionplanen 2019 fick kultur-och bildningsnämnden i uppdrag att utreda länskulturinstitutionernas framtida mål och uppdrag. En uppdragsbeskrivning formulerades av förvaltningen, att särskilt belysa de regionala intuitionerna för scenkonst i Dalarna; Dalateatern, Musik i Dalarna och Folkmusikens hus. I april 2020 tillsattes en extern utredare efter anbudsförfarande.

Nämnden godkände under sammanträdet utredningen och gav förvaltningschefen i uppdrag att – i dialog med de verksamheter som utredningen omfattar – undersöka vilka av de förslag som presenterats som kan förverkligas. Kultur-och bildningsnämnden har inte mandat att fatta beslut om externa verksamheter. Förvaltningschefen kommer rapportera kontinuerligt till nämnden kring uppdraget.

6 filmprojekt i Dalarna får samproduktionsmedel om totalt 173 000 kronor
Filmskapare i länet har drabbats hårt av coronapandemin, då många egna produktioner och uppdrag utifrån har ställts in. För att stötta länets filmskapare delas produktionsmedel ut på totalt 173 000 kronor. Produktionsmedlen ska stötta manusutveckling, dokumentärfilmsprojekt och fiktionprojekt. Samproduktionsmedlen tas från Film i Dalarnas budget.

12 000 kronor delas ut från Västerbergslagens Hästägarfonds stipendium
Region Dalarna delar varje år ut stipendium ur fonden till personer från Ludvika eller Smedjebacken, som går en jord-, skog-, häst eller trädgårdsutbildning i Sverige. Tre ansökningar kom in detta år, där alla var berättigade till stipendium. Totalt delas 12 000 kronor ut fördelat på åtta terminer, vilket blir 2000 kronor/termin och stipendiat.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till kultur-och bildningsnämnden.

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden 
 • Malin Lagergren Förvaltningschef Kultur och bildning, Region Dalarna
  070-312 41 06
  malin.lagergren@regiondalarna.se
 • Mursal Isa (MP) ordförande, kultur- och bildningsnämnden, Region Dalarna
  070-779 49 77
  mursal.isa@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: