Kortfattat: Kultur-och bildningsnämnden 2021-02-25

Nyhet – 25 februari 2021

Nyhetsnotiser från kultur-och bildningsnämndens sammanträde den 25 februari med de viktigaste politiska besluten och informationen.

Verksamhetsberättelse kultur-och bildningsförvaltningen 2020
Förvaltningens resultat visar på ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Under större delen av 2020 har coronapandemin påverkat hur verksamheterna har kunnat bedrivas. Många har drabbats ekonomiskt, mest utsatta är folkhögskolorna som är beroende av externa intäkter.

För att ge länets kultur-och bildningsverksamheter stöd har förvaltningen och dess verksamheter under 2020 öppnat upp för flera ansökningar av olika ekonomiska stöd, exempelvis utlysningar, hemmaresidens och stipendium.

Under pandemin har förvaltningens verksamheter fått ställa om och tänka nytt, inte minst när det gäller digitaliseringsprocesser.

1,8 miljoner kronor går till 24 utvecklingsprojekt i länet

Kultur-och bildningsnämnden beslutade att fördela 1 845 000 kronor till 24 utvecklingsprojekt i länet. Medel till utvecklingsprojekt utlyses en gång per år och kan sökas av ideella föreningar, studieförbund och folkrörelseägda folkhögskolor hemmahörande i Dalarna.

Se enskilt pressmeddelande för detaljerad information
.

10 304 400 kronor delas ut ur Bröderna Molanders stiftelse

Nämnden fastslår utdelning om 3 100 kronor per termin till 445 sökande.

Beslut om man beviljats stipendium eller ej, samt stipendiets storlek kommer att skickas ut i början av mars 2021. Utbetalning av beviljade stipendium beräknas ske under andra delen av mars 2021.
Bröderna Molanders stiftelse är fristående från Region Dalarna, men handläggs och administreras av kultur- och bildningsförvaltningen. Stipendiet bidrar till en ökad ekonomisk trygghet för unga som just har avslutat sina studier.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till kultur-och bildningsnämnden.

 • Malin Lagergren Förvaltningschef
  070-312 41 06
  malin.lagergren@regiondalarna.se
 • Sara Persson (C) 1:e vice ordförande
  070-5132870
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: