Kortfattat: Kultur-och bildningsnämnden 2021-04-21

Nyhet – 21 april 2021

Nyhetsnotiser från kultur-och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Utredning om spelkultur stöttar regionens arbete med strategin Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion

Dåvarande Landstingsfullmäktige i Dalarna fattade i november 2018 beslut om en ny kultur- och bildningsplan för åren 2019-2022. Bland åtta övergripande insatsområden önskade regionen att ”utreda spelkulturen som ett ny möjligt regionalt verksamhetsområde”.

Nämnden godkände under dagens sammanträde den utredning som gjorts kring spelkultur – ett samarbete mellan Dalarnas och Gävleborgs län.

Utredningen ger en aktuell lägesbild av spelkulturen i Region Dalarna och Gävleborg, och ger en god förutsättning för att stärka de tre övergripande effekter som regionen pekat ut som önskvärda.

Stärkt demokrati

 • Stärka dialogen med barn och unga.
 • Det offentliga lär mer om barn och ungas sätt att organisera sig i syfte att hitta fungerande samarbetsformer.

Stärkt medie- och informationskunnighet

 • Prova att axla en ny roll inom spelkulturen och därmed bidra till att öka medie- och informationskunnigheten bland invånarna, i synnerhet barn och unga.

Breddat deltagande och ökade möjligheter till eget skapande

 • Bidra till ett breddat deltagande och eget skapande inom spelkulturområdet så att fler röster och berättelser får höras.

Förstudie om Filmfond Dalarna godkänns

Nämnden beslutade att godkänna den förstudie som gjorts för Filmfond Dalarna. Förstudiens syfte var att utifrån perspektiven organisation, juridik och bransch undersöka förutsättningarna för en framtida regional filmfond i Dalarna. Förstudien ska också tjäna som underlag för politiska beslut i Region Dalarna och i kommuner.

Många produktioner kontaktar Film i Dalarna och vill spela in i länet, men avsaknaden av en fond för långfilm och teveserier i Dalarna gör att produktionsbolagen väljer att förlägga sina inspelningar i någon av de fem regioner som har en filmfond.

Förstudien rekommenderar att Region Dalarna initierar och finansierar en regional filmfond och rekommenderar att en fond i Dalarna startas i organisationsformen aktiebolag med Region Dalarna som ägare, eventuellt tillsammans med en eller flera kommuner, alternativt med ett antal av länets kommuner som samverkansparter och medfinansiärer. Förstudien föreslår en tydlig samverkan med Film i Dalarnas befintliga organisation för att nå samverkanseffekter och minska administrativa kostnader.

Beslut om Filmfond Dalarna går nu vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Om Kortfattat 
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
   • Malin Lagergren Förvaltningschef
    070-312 41 06
    malin.lagergren@regiondalarna.se
   • Mursal Isa (MP) Ordförande
    070-779 49 77
    mursal.isa@regiondalarna.se
   • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka