Kortfattat: Kultur-och bildningsnämnden 2021-10-20

Pressmeddelande – 20 oktober 2021

Nyhetsnotiser från kultur-och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Kulturpris och kulturstipendier 2021
Varje år delar Region Dalarna ut ett kulturpris om 100 000 kronor. Priset går till en person eller organisation verksam i Dalarna inom litteratur, konst, musik eller annat kulturområde.

På sammanträdet beslutades att årets kulturpristagare är Tomas Ljung. Ljung är poet, biolog, kulturhistoriker och författare till ett tiotal böcker om natur och kulturhistoria. Bosatt och verksam i Falun.

På sammanträdet beslutades även mottagare av årets fyra kulturstipendier. Till yrkesverksamma konstnärer delas två stipendium ut om 50 000 kr vardera, som i år tillfaller Jon Karlsson - Sundborn (skådespelare och grundare av Sundborns Teater) och Viktoria Törnqvist - Bjursås (författare). Oetablerade konstnärer tilldelas ett stipendium om 25 000 kronor vardera. I år går dessa till Lina Östlund 21 år - Toftbyn (bild-och formkonstnär) och Peter Åberg 20 år - Falun (musiker). Kulturstipendierna delas ut till konstnärer som bor eller verkar i Dalarna, eller som har någon annan form av anknytning till länet.

Strategi för kulturella och kreativa näringar
På sammanträdet godkändes den strategi som tagit fram för kulturella och kreativa näringar; ”Forma framtiden – Region Dalarnas strategi för kulturella och kreativa näringar 2021-2027”. Strategin bygger på regionens tidigare arbete med näringarna och lärdomar från detta. I strategin tydliggörs hur kulturella och kreativa näringar kan bidra till att uppfylla målen i Dalastrategin 2030, som är den övergripande regionala utvecklingsstrategin.

Kunskapssammanställning om romers närvaro
Dalarna har en lång historia av romsk närvaro som sträcker sig till åtminstone 1600-talet, men kunskapen om den är låg. Därför har Region Dalarna tagit fram en kunskapssammanställning av romers historiska närvaro i Dalarna. I den identifieras och synliggörs länets romska kulturarv och kulturmiljöer. Syftet med sammanställningen är att, i en historisk kontext, öka kunskapen om romers liv och livsvillkor i Dalarna.

Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till kultur-och bildningsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka