Kortfattat: Kultur-och bildningsnämnden 2021-12-01

Pressmeddelande – 1 december 2021

Nyhetsnotiser från kultur-och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Återstart för kulturlivet efter pandemin
Kultursektorn är ett av de områden som drabbats hårt av pandemin. För att stötta kulturlivet i återstarten efter pandemin har Region Dalarna avsatt tre miljoner kronor som varit sökbara för kulturskapare, föreningar och arrangörer i regionen. Syftet med utlysningen var även att främja yrkesverksamma kulturskapares möjlighet att bo och verka i länet samt sprida professionell kultur brett i Dalarna. På sammanträdet beslutades att samtliga sökande som uppfyller syftet och kriterierna ska beviljas medel. Detta för att kunna hjälpa så många som möjligt att komma på fötter igen efter pandemin.

Mobilitetsstöd för folkhögskolor
Mobilitetsstöd kallas det bidrag som regionerna betalar ut till folkhögskolor för de studenter som är folkbokförda i annat län. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet och på så sätt öka valmöjligheten av kurser. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för bidraget. På sammanträdet togs beslut att godkänna den överenskommelse om mobilitetsstöd som tagits fram av SKR. Överenskommelsen beskriver villkoren för och storleken på mobilitetsstödet och innebär att Folkbildningsrådet tar över administrationen för ersättningen regionerna emellan.

Verksamhetsbidrag till ideella sektorn
Den ideella sektorn har stor betydelse för hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling i Dalarna. Därför kan föreningar, folkrörelser, organisationer och studieförbund med regionalt ansvar söka bidrag hos Region Dalarna för sin verksamhet. Folkrörelseberedningen har till uppgift att ta fram ett förslag på fördelning av regionens bidrag. Förslaget godkändes idag av kultur- och bildningsnämnden och därmed kommer 10 907 000 kronor att fördelas till 78 olika ideella verksamheter i länet.

Kultur- och bildningsnämndens budget 2022
Regionfullmäktige fastställde vid novembersammanträdet 2021 Kultur- och bildningsnämndens budget för 2022 till 175 573 000 kronor. På sammanträdet idag fastställdes preliminära driftbudgetramar. I detta ryms bland annat tre miljoner kronor till Film i Dalarna för att upprätta en filmfond med syfte att uppmuntra till filmskapande i Dalarna. Film i Dalarna kommer under 2022 att ombildas till aktiebolag. Att bilda ett aktiebolag för investering i filmproduktion är en markering av självständighet gentemot huvudmannen, vilket är viktigt för externa finansiärer av filmproduktion.

Projektet Dalapop som bedrivits som projekt sedan 2018 ingår från årsskiftet 2022 i Musik i Dalarnas ordinarie verksamhet, vilket ytterligare stärker verksamhetens genrebredd. Regionfullmäktige har tillskjutit 500 000 kronor i utökat regionbidrag och de 1 000 000 kronor som utgått som projektfinansiering från Kultur- och bildningsnämnden övergår till verksamhetsbidrag.

Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till kultur-och bildningsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka