Kortfattat: Kultur-och bildningsnämnden 2022-02-17

Pressmeddelande – 17 februari 2022

Verksamhetsberättelse kultur- och bildningsförvaltningen 2021
Förvaltningens resultat visar på ett överskott av drygt tre miljoner kronor. Under hela 2021 har pandemin påverkat verksamheterna på ett genomgripande sätt, men i stort har planerade aktiviteter, kurser, nätverksträffar och konferenser kunnat genomföras enligt plan. Pandemirestriktionerna har medfört en snabb utveckling av verksamhet som erbjuds i digital form och tillgängligheten har därmed ökat.

För att ge länets kultur-och bildningsverksamheter stöd har förvaltningen och dess verksamheter under 2021 öppnat upp för flera ansökningar av olika ekonomiska stöd, exempelvis utlysningar och stipendium.


1,6 miljoner kronor går till 26 utvecklingsprojekt i Dalarna
En gång per år finns det möjlighet för ideella föreningar, studieförbund och rörelsedrivna folkhögskolor hemmahörande i Dalarna att söka medel för utvecklingsprojekt. Ett utvecklingsprojekt innebär att man provar något nytt utöver den ordinarie verksamheten. På sammanträdet beslutade Kultur-och bildningsnämnden att fördela 1 592 100 kronor till 26 utvecklingsprojekt i länet. De beviljade projekten har ett länsperspektiv och ska bidra till att målen i kultur och bildningsplanen 2019-2022 uppfylls.

Se enskilt pressmeddelande för mer information: 1,6 miljoner fördelas till 26 utvecklingsprojekt i Dalarna | Region Dalarna (mynewsdesk.com)


10,5 miljoner kronor delas ut från Bröderna Molanders stiftelse
Bröderna Molanders stiftelse är fristående från Region Dalarna, men handläggs och administreras av kultur- och bildningsförvaltningen. Stipendiet kan sökas av sista årsstudenter på högskola eller annan efter gymnasialutbildning och ska bidra till en ökad ekonomisk trygghet för unga som just har avslutat sina studier.

På dagens sammanträde fastslog nämnden utdelning om 3 150 kronor per termin till 477 sökande. Beslut om man beviljats stipendium eller inte samt stipendiets storlek kommer att skickas ut i slutet av februari 2022.


Mentalvårdsmuseet i Säter blir Måendets museum
I december 2020 beslutade kultur och bildningsnämnden att ge Mentalvårdsmuseet i uppdrag att utreda museets verksamhet utifrån konceptet Måendets museum. Verksamheten fick ett år på sig att utreda frågan. På dagens sammanträde antogs den nya verksamhetsinriktningen och Mentalvårdsmuseet blir därmed Måendets museum med det grundläggande syftet att skapa en gemensam historia kring vårt mående.

Se enskilt pressmeddelande för mer information: Mentalvårdsmuseet i Säter blir Måendets museum | Region Dalarna (mynewsdesk.com)

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka