Kortfattat: Kultur-och bildningsnämnden 2022-04-12

Pressmeddelande – 12 april 2022

Nyhetsnotiser från kultur-och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Uppdragsöverenskommelse med Film i Dalarna AB
2022 övergick Film i Dalarna till aktiebolaget Film i Dalarna AB, med Region Dalarna som ensam ägare av aktiebolaget. Att bilda ett aktiebolag för investering i filmproduktion är en markering av självständighet gentemot huvudmannen, vilket är viktigt för externa finansiärer av filmproduktion. På dagens sammanträde godkändes uppdragsöverenskommelsen mellan Region Dalarna och Film i Dalarna AB om finansiering och regionalt uppdrag för Film i Dalarna AB för perioden 1 april 2022 till 31 december 2022.

Film i Dalarna AB innehar det regionala uppdraget att främja filmkulturell verksamhet. Bolaget ska inom Dalarnas län verka för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Bolagets verksamhetsföremål är att utveckla, stödja och skapa förutsättningar för filmkulturell verksamhet inom områdena: barn och ungdom, talangutveckling och produktion samt visning och spridning av film. Bolagets verksamhetsföremål är även att investera i och skapa förutsättningar för film- och teveserieproduktion som har sin inspelning och/eller postproduktion helt eller delvis förlagd i Dalarna. Till bolagets verksamhet hör även att verka för utveckling av infrastrukturen på filmområdet samt marknadsföring av Dalarna som filmlän och inspelningsplats.

Uppföljning av Region Dalarnas biblioteksplan 2021
Bibliotekslagen stadgar att kommuner och regioner ska anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. De biblioteksverksamheter som omfattas av denna plan är Bibliotek och informationscentral (sjukhusbiblioteken), Länsbibliotek Dalarna samt biblioteksverksamheten vid Fornby, Malungs och Mora folkhögskolor och vid Musikkonservatoriet. Biblioteksplanen används tillsammans med verksamheternas övriga styrdokument för att stärka samverkan och biblioteksutveckling i Dalarna.

Under 2021 har verksamheterna bedrivits enligt plan och på dagen sammanträde godkändes redovisningen av uppföljningen av biblioteksplanen.

Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till kultur-och bildningsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka