Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2020-10-16

Nyhet – 16 oktober 2020

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 16 oktober med de viktigaste politiska besluten och informationen.

Hållbarhet genomsyrar regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2021
Regionala utvecklingsnämnden beslutade att anta den nya verksamhetsplanen för 2021. I planen avser man bland annat att fullfölja arbetet med Dalarnas gemensamma utvecklingsstrategi, även kallad Dalastrategin, som har fokus på omställning för ökad hållbarhet. Utöver Dalastrategin är de nya målen för 2021 att:

 • Arbeta fram en strategi för ett ökat antal infrastrukturinvesteringar i Dalarna i nära samarbete med Kollektivtrafiknämnden.
 • Verka för att alla i Dalarna ska få tillgång till en bredbandsuppkoppling.
 • Främja entreprenörskap inom socialt företagande i Dalarna.

Arbetet med verksamhetsplanen kommer ske i samverkan med kommuner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle samt med andra regioner och staten.

Fem projekt beviljades finansiering för regionala tillväxtåtgärder
I Region Dalarnas uppdrag ingår det att fördela ut statliga medel till regionala utvecklingsprojekt och företag som bidrar till hållbar regional tillväxt, genom det som kallas för 1:1-medel. Följande projekt beviljades finansiering:

Projekt: Byhotell
Projektet syftar till att utveckla en affärsmodell där företag gemensamt kan skapa utspritt boende i en mindre ort eller bygd, så kallade byhotell, där det finns förutsättningar att utveckla besöksnäringen men där boendet ses som obefintligt eller som en trång sektor. Detta ska leda till nya möjligheter till övernattning för besökare, och på så sätt även en växande lokal ekonomi.

Projektägare: Coompanion Dalarna
Projektperiod: 2021-01-01 - 2023-04-30
Finansiering från Region Dalarna: Högst 1 619 122 kronor.

Anna Hed (C), Abbe Ronsten (S) och Birgitta Sacrédeus (KD) anmälde jäv och deltog inte i handläggning och beslut.


Projekt: Regional utveckling av ledturism i Dalarna (RualiD)
Projektet ska öka kunskapsnivån hos besöksnäringsföretag i Dalarna kring värdskap samt hur man skapar kvalitetssäkrade produkter inom ledturism.

Projektägare: Visit Dalarna AB
Projektperiod: 2021-03-01-2023-04-30
Finansiering från Region Dalarna: Högst 1 706 531 kronor

Birgitta Sacrédeus (KD) anmälde jäv och deltog inte i handläggning och beslut.


Projekt: Utveckling av den offentliga affären, UDD 3.0
Projektet syftar till att upphandlade myndigheter och potentiella leverantörer ska se de offentliga inköpen som en affärsmässig handling med större företagarfokus.

Projektägare: Länsstyrelsen Dalarna
Projektperiod: 2021-01-01 - 2023-04-30
Finansiering från Region Dalarna: Högst 2 732 808 kronor

Birgitta Sacrédeus (KD) anmälde jäv och deltog inte i handläggning och beslut.


Projekt: Energiinnovation 2.0 Högskolan Dalarna
Projektet syftar till att stärka regionens förutsättningar att utvecklas inom klimatsmart och hållbar samhällsbyggnad.

Projektägare: Högskolan Dalarna
Projektperiod: 2021-01-01 - 2023-04-30
Finansiering från Region Dalarna: Högst 1 548 250 kronor

Birgitta Sacrédeus (KD) anmälde jäv och deltog inte i handläggning och beslut.


Projekt: Cirkulära Klimatsmarta flöden
Detta projekt syftar till att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och fastighetssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.

Projektägare: Byggdialog Dalarna
Projektperiod: 2021-07-01 -2023-04-30
Finansiering från Region Dalarna: Högst 3 466 667 kronor

Birgitta Sacrédeus (KD) anmälde jäv och deltog inte i handläggning och beslut.

Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och bildningsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Kollektivtrafiknämnden

 • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
  070-573 34 47
  birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
 • Elsmari Julin chef för Regionala utvecklingsförvaltningen
  070-523 72 57
  elsmari.julin@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: