Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2020-11-25

Nyhet – 25 november 2020

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 25 november med de viktigaste politiska besluten och informationen.

Beslut om remissversion av Dalastrategin

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin. Strategin ska ligga till grund för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete i vårt län och skapa samsyn om vad som behöver göras och hur.

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för framtagandet av strategin och idag tog man beslut om remissversionen som kommer att skickas ut till berörda kommuner, regioner, myndigheter, företrädare för näringsliv och civilsamhälle. Det står dock alla intresserade fritt att svara på remissen.

Remisstiden kommer att pågå mellan december och 20 januari 2021 och inleds med ett digitalt remisseminarium den 10 december.

Beslut om driftsanslag till ALMI GävleDala och verksamhetsbidrag till Coompanion Dalarna

Region Dalarna är delägare i Almi Gävle-Dala och bidrar årligen med ett anslag. Beslutat driftsanslag för 2021 är 6 284 349 kronor. Region Dalarna ger årliga verksamhetsbidrag till Coompanion Dalarna. Beslutat verksamhetsbidrag 2021 är 525 000 kronor.

Beslut om extra verksamhetsstöd till Visit Dalarna med anledning av covid-19

Besöksnäringen i Dalarna har drabbats hårt av den pågående covid-19-pandemien. Regionala utvecklingsnämnden beviljade därför Visit Dalarna 750 000 kronor som ett extra verksamhetsstöd för att fullfölja insatser inom marknadsföring av Dalarna. Beslutet förutsätter att kommunerna i Dalarna bidrar med motsvarande belopp.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: