Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2021-02-24

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2021-02-24

Nyhet – 24 februari 2021

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 24 februari med de viktigaste politiska besluten och informationen.


Inspel till nationell plan för transportinfrastruktur
Regeringen beslutar vart fjärde år om en nationell plan för transportinfrastruktur, som tas fram av Trafikverket. Den nationella planen visar, tillsammans med den regionala plan som tas fram av Region Dalarna, vilka investeringar som ska göras i Dalarna kommande tolvårsperiod.

Regionerna ges möjlighet att vid olika tidpunkter i processen komma med inspel. Regionala utvecklingsnämnden beslutade att skicka in en komplettering till Trafikverket. Kompletteringen är en uppdatering av faktaunderlaget till den befintliga regionala systemanalysen och bygger främst på industrins ständiga och allt snabbare utveckling samt besöksnäringens växande betydelse i länet. T.ex. har man kompletterat med underlag som visar att Dalarnas exportvärde är dubbelt så stort som den officiella statistiken visar. Samtidigt planeras miljardinvesteringar i besöksnäringen, vilket kommer generera 2000 nya arbetstillfällen 2020-2030. I underlaget pekas också på möjligheterna för elflyg på flygplatserna i Dalarna.

Tidigare prioriteringar av väg- och järnvägsstråk ligger fast.

 • Riksväg 70 Enköping–Mora/Vasaloppsvägen/Dalabanan.
 • E16 Gävle–Malung–Torsby/Kongsvinger/Riksväg 66 Malung–Sälen Objekt: E16 Borlänge–Djurås (ingår i gällande nationell plan).
 • E45 objekt: Genom Mora och Mora–Orsa (Vattnäs–Trunna) (ingår i gällande nationell plan).
 • Riksväg 50 Falun/Borlänge–Örebro (Bergslagsdiagonalen) /Bergslagsbanan inklusive väster om Vänern Gävle hamn–Göteborgs hamn Objekt: Genom Ludvika (ingår i gällande nationell plan).
 • Godsstråket genom Bergslagen Gävle/Storvik–Avesta–Hallsberg– Skånehamnar.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden 

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
  070-573 34 47
  birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
 • Elsmari Julin chef för Regionala utvecklingsförvaltningen
  070-523 72 57
  elsmari.julin@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: