Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2021-04-20

Nyhet – 20 april 2021

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 20 april med ett urval av de politiska besluten.

Beslut om regionala prioriteringar för bredbandsstöd år 2021
Regeringen har avsatt 1,6 Mdr kronor för bredbandsutbyggnad i Sverige 2021. Region Dalarna har möjlighet att prioritera upp till 30 procent av de byggnader i länet som klassas som stödbara. Dessa får förbättrade chanser till bredbandsstöd. Regionala utvecklingsnämnden beslutar om vilka principiella prioriteringsgrunder som ska gälla. Förvaltningen anger därefter vilka byggnader i länet som omfattas och överlämnar det till Post- och telestyrelsen (PTS) senast den 7 maj. Regionala utvecklingsnämnden beslutade att prioritera följande för bredbandsstöd för år 2021:

1) hushåll
2) företagande
3) samhällsviktiga funktioner
8) områden som har utmaningar

Modellen för bredbandsstöd ska göra det möjligt att nå ut till platser med stora behov av bredbandsinfrastruktur. Därför har regionerna möjlighet att peka ut vilka specifika byggnader som de anser är mest prioriterade för stödet. De utbyggnadsprojekt som inkluderar regionalt prioriterade byggnader får en konkurrensfördel när PTS rangordnar och granskar vilka projekt som ska tilldelas stöd. På så sätt får prioriteringarna genomslag på vilken utbyggnad som finansieras med stödmedel.

Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

Projekt: Omstart TeknikCollege Dalarna
Projektets huvudsakliga mål är att förbättra matchningen mellan utbud och efterfrågan på kompetent arbetskraft inom industrin. Detta ska ske genom ett förstärkt och utvecklat arbete inom TeknikCollege, som även ska ansvara för de operativa insatserna inom ramen för det nybildade Industrirådet.

Stödmottagare: Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB (IUC)
Projektet beviljas med högst 1 271 000 kronor.
Projektperiod: 2021-02-01 – 2023-12-31

Projekt: Medverkan nationellt kompetenscentrum solenergi
Projektet ligger i linje med Dalastrategin - Dalarna 2020 vägval "Innovativa miljöer och entreprenörskap" då man i samarbete med flera andra lärosäten och andra aktörer ska bidra till en ökad utveckling inom solenergiområdet som gynnar små och medelstora företag samt utvecklingen av energiförsörjningen i samhället i stort.

Stödmottagare: Högskolan Dalarna
Projektet beviljas med högst 1 500 000 kronor.
Projektperiod: 2022-01-01 – 2026-12-31 • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
  070-573 34 47
  birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
 • Elsmari Julin chef för Regionala utvecklingsförvaltningen
  070-523 72 57
  elsmari.julin@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: