Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2021-06-02

Nyhet – 2 juni 2021

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 juni med ett urval av de politiska besluten.

Två projekt beviljades finansiering för regionala tillväxtåtgärder
I Region Dalarnas uppdrag ingår att besluta om statliga medel till regionala utvecklingsprojekt och företag som bidrar till hållbar regional tillväxt. De statliga medlen kallas för ofta för 1:1-medel.

Följande projekt beviljades finansiering:

Projekt: HIT – Hållbar innovativ omställning och tillväxt
Projektet syftar till att erbjuda små-och medelstora företag att delta i ett innovationsprogram för att öka deras förmåga till omställning och innovation. Företagen kommer att identifieras genom samhandling med pågående projekt och verksamheter som t ex KROK, ALMI, IUC, Högskolan Dalarna, Kommunernas Näringslivskontor, m.fl.

Janne Bohman (S), Joakim Storck (C) och Anna Hed (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Projektägare: Stiftelsen Dalarna Science Park
Projektperiod: 2021-09-01 – 2023-10-31
Beslutad finansiering: Högst 1 162 834 kr

Projekt: Export Arena Dalarna
Sammanfattning av ärendet: Projektet förväntas leda till att hitta en regional stödstruktur för ett permanent samlat regionalt exportfrämjande samt att fler företag i Dalarna exporterar. Projektet ligger i linje med Dalastrategin - Dalarna 2020 vägval "Innovativa miljöer och entreprenörskap".

Projektägare: Region Dalarna
Projektperiod: 2021-08-01-2023-10-31
Beslutad finansiering: Högst 2 245 190 kr

Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden.


Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
  070-573 34 47
  birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
 • Elsmari Julin chef för Regionala utvecklingsförvaltningen
  070-523 72 57
  elsmari.julin@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: