Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2021-08-20

Nyhet – 20 augusti 2021

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 20 augusti med ett urval av de politiska besluten.

Regionala utvecklingsnämnden fastställde under fredagen delårsrapporten för år 2021.

Övriga ärenden under fredagens nämnd kommer att beslutas senare;

•"Svar på remiss Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas Ds 2021:20" beslutas i Regionstyrelsens arbetsutskott den 6 september 2021.

•Revidering av ungdomsstrategin - Sveriges bästa ungdomsregion beslutas i Regionfullmäktige 4 oktober 2021.

 • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
  070-573 34 47
  birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
 • Elsmari Julin chef för Regionala utvecklingsförvaltningen
  070-523 72 57
  elsmari.julin@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka