Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2021-09-23

Nyhet – 23 september 2021

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 23 september med ett urval av de politiska besluten.

Möjlighet att söka pengar till förstudier inom klimatsmart och digital omställning

Under torsdagen beslutade regionala utvecklingsnämnden att avsätta medel till förstudier inom klimatsmart och digital omställning. Förstudierna ska förbereda utvecklingsprojekt, som ska bidra till en hållbar utveckling i Dalarna och realisera målen i den regionala utvecklingsstrategin ”Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna”.

Utlysningen av medel kommer att ske på Region Dalarnas hemsida inom kort. Inkomna ansökningar bearbetas löpande under hösten och beslut fattas under 2021. Maxbelopp som kan sökas är 500 000 kr, egen medfinansiering krävs med motsvarande 50%.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regional utvecklingsnämnd

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

•Regionstyrelsen

•Hälso- och sjukvårdsnämnden

•Kultur- och bildningsnämnden

•Regionala utvecklingsnämnden

•Kollektivtrafiknämnden

 • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
  070-573 34 47
  birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
 • Elsmari Julin chef för Regionala utvecklingsförvaltningen
  070-523 72 57
  elsmari.julin@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka