Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2021-10-28

Nyhet – 28 oktober 2021

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 28 oktober med ett urval av de politiska besluten.

Dalarnas länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 skickas på remiss
Nämnden beslutade att förslaget till ny länsplan för regional transportinfrastruktur skickas ut på remiss. Länsplanen omfattar övriga riksvägar (Europavägar och de större riksvägarna ingår i nationell transportplan) och länsvägar. Den beskriver mål, nuläge och förutsättningar för planering av infrastrukturinvesteringar samt behov i transportsystemet i Dalarna.

I regeringens preliminära ekonomiska planeringsram tilldelades Dalarnas länsplan 1294 miljoner kronor. Dalarna har under perioden 2018-2021 haft en hög upparbetningsgrad gentemot andra regioner och tagit del av större medel för finansiering av projekt än budgeterat. Därför har Trafikverket beslutat att göra en avräkning. Avräkningen ska ske under den nya projektplanens fyra första år (2022-2025) och den preliminära ekonomiska planeringsramen uppgår därför till 1048 mkr för planperioden 2022-2033. 

De kommande fyra åren kommer det huvudsakligen att fokuseras på två större projekt:

  • Väg 66 Ö Tandö-Bu, som påbörjades halvårsskiftet 2021 och beräknas vara klart 2022.
  • Vasaloppsvägen, som är klar för byggstart 2022.

Remissperioden är mellan 1 november – 1 februari.

Regional hub för affärsutveckling av sociala företag 2022-2024
Som ett led i att skapa förutsättningar för sociala entreprenörer och sociala företag att utvecklas i Dalarna, har regionala utvecklingsnämnden beslutat att avsätta 550 000 kronor per år till ett fortsatt arbete med en regional hub. 

Syftet med den regionala hubben är att stötta och affärsutveckla samhällsentreprenörer samt nya eller befintliga sociala företag. Arbetet med hubben ska vara i linje med den regionala utvecklingsstrategin och bidra till målen; ett klimatsmart, ett konkurrenskraftigt och ett sammanhållet Dalarna. 

Arbetet med den regionala hubben påbörjades år 2021. Nu kommer en leverantör att upphandlas för att fortsätta arbetet med hållbar affärsutveckling för sociala företag. Medel kommer att betalas ut under åren 2022, 2023 och 2024.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden.

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka