Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2021-12-08

Nyhet – 8 december 2021

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 december med ett urval av de politiska besluten.

Beslut om riktlinjer för projektstöd, företagsstöd och kommersiell service 2022
Under onsdagen togs beslut om riktlinjer för regionala utvecklingsinsatser år 2022. Riktlinjerna ska underlätta vid bedömning och prioritering. Regionala utvecklingsnämnden prioriterar insatser som verkar för en hållbar regional utveckling, i linje med det som beskrivs i Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna.

Region Dalarna beslutar varje år kring det statliga anslaget för regionala utvecklingsåtgärder (1:1 medel), som utgörs av projektstöd, företagsstöd och kommersiell service.

Beslut om verksamhetsbidrag till Coompanion Dalarna
Region Dalarna ger årliga verksamhetsbidrag till Coompanion Dalarna. Beslutat verksamhetsbidrag år 2022 är 525 000 kronor.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden.

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka