Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2022-03-16

Nyhet – 16 mars 2022

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 16 mars med ett urval av de politiska besluten.

Uppdrag att ta fram länsplan för regional transportinfrastruktur

Under onsdagen behandlade regionala utvecklingsnämnden ärendet om att ta fram preliminär länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033. Beslut kommer att fattas i regionstyrelsen den 11 april.

Remissvar regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2030

Regionala utvecklingsnämnden beslutade om remissvar till kollektivtrafiknämnden, gällande Dalarnas trafikförsörjningsprogram 2022-2031. I remissvaret ges förslag på hur programmet kan vidareutvecklas med utgångspunkt från Dalastrategin 2030.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

  Vill du veta mer?

  Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka