Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2022-06-08

Pressmeddelande – 8 juni 2022

Nyhetsnotiser från regionala utvecklingsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Fortsatt deltagande i de storregionala samarbetena Botniska korridoren och Mälardalsrådet
Under dagens sammanträde beslutades om fortsatt deltagande inom projektet Botniska korridoren 2023-2026 samt utökat engagemang inom Mälardalsrådets infrastruktursamarbete kallat En Bättre Sits. Dessa storregionala samarbeten syftar till att samla och stärka regionernas påverkansarbete för investeringar i transportinfrastrukturen, och då främst järnvägen, i norra och mellersta Sverige.

Investeringsfrämjande arbete blir en del av regionala utvecklingsförvaltningens ordinarie verksamhet.
Från och med 1 januari 2023 ingår investeringsfrämjande arbete inom regionala utvecklingsförvaltningens ordinarie verksamhet. Detta arbete har under många år bedrivits i projektform, senast genom projektet Invest in Dalarna - Hållbart investeringsfrämjande genom strategisk samverkan (HISS), som arbetar investeringsfrämjande med syfte att stärka det regionala näringslivet och regionens attraktionskraft samt öka tillväxten i små och medelstora företag.

Region Dalarna ger verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet och ByggDialog Dalarna
På dagens sammanträde beslutades att ge Ung Företagsamhet 288 500 kr samt ByggDialog Dalarna 500 000 kr i verksamhetsbidrag för år 2022. ByggDialog Dalarna har en viktig roll i att stötta och utveckla byggbranschen i Dalarna mot ett mer hållbart byggande. Ung Företagsamhet bidrar till att skapa positiva attityder till företagande samt öka unga människors entreprenörskap och skaparvilja, och därmed driva på utvecklingen av ett hållbart näringsliv och nya företag i Dalarna.


Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka