Kortfattat: Regionstyrelsen 2021-06-21

Nyhet – 21 juni 2021

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Nytt system för patientmåltider

Regionstyrelsen har beslutat om att införa ett nytt system för patientmåltider i Region Dalarna. Förväntade effekter är ökat utbud av maträtter, mer flexibla serveringstider och mindre matsvinn.

Bytet av måltidssystem innebär att regionen går från varm mat i kantin på Falu lasarett och kyld mat på bricka på Mora lasarett, till kyld enportionsmat. Beslutet innebär att produktionen av patientmåltider, förutom specialkost, upphör vid Falu lasarett. Dessa volymer kommer istället produceras i köket vid Mora lasarett och levereras kylda till Falu lasarett. Tillagningsköket på Falu lasarett ska tillgodose sjukvårdens behov av specialkost samt försörja personalrestaurang och caféer med måltider.

Förslaget som tagits fram utgör en kombination av flera tidigare redovisade alternativ och innebär en ökad valfrihet för patienten genom ett större menyutbud samt en ökad flexibilitet genom att patienten själv i större utsträckning kan välja vad och när hen vill äta.

Matsvinnet förväntas också minska eftersom mat som blir över idag måste slängas. Erfarenheter från andra sjukhus med liknande system visar en minskning på uppemot 70 procent, vilket för Region Dalarna skulle motsvara 25-30 ton lägre svinn per år. Planen är att måltiderna kommer att samordnas med andra transporter.

Det nya måltidssystemet blir också en kostnadseffektivare lösning. Beräkningar visar på en minskad årlig driftskostnad på cirka 8 miljoner kronor. Investeringskostnader relaterade till det nya måltidssystemet beräknas dock till ca 10 miljoner kronor.

Det föreslagna systemet för patientmåltider medför en viss ökad hantering av måltider ute på vårdavdelningarna. Dessa nya arbetsuppgifter ligger dock i linje med införandet av vårdnära service där servicemedarbetare tar större ansvar för måltidsprocessen på avdelningen.

(S), (SD) och (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag om bibehållen kostproduktion både på Mora och Falu lasarett.

Förstärkt ambulanssjukvård i Hedemora och Djurås

Regionstyrelsen har beslutat att flytta ambulanser dagtid till Djurås och Hedemora. Därigenom får regionen en högre tillgänglighet och kortare insatstider i berörda områden, och en bättre tillgänglighet på länsnivå då det även innebär avlastning i de högst belastade kommunerna. Från Djurås täcks även, förutom Gagnefs kommun, de norra delarna av Borlänge kommun. En ambulansresurs i Hedemora täcker även in delar av Säters kommun, vilket kommer att förbättra tillgängligheten i området när belastningen är som högst.

Satsningen finansieras med 1 miljoner kronor för 2021 med utvecklingsmedel.

Tillgång till uppvärmt utrymme för garagering av fordon, säkerhet/skalskydd, förrådshantering samt arbetsmiljö för personalen behöver hanteras i samverkan med Regionfastigheter.

(S) och (V) reserverade sig till förmån för egna yrkanden om att regionstyrelsen tillför resurser för två extra ambulanser.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Karin Stikå Mjöberg regiondirektör, Region Dalarna
  070-686 38 20
  karin.stika-mjoberg@regiondalarna.se
 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka