Kortfattat: Regionstyrelsen 2021-12-13

Nyhet – 13 december 2021

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Effektivare lagerhantering av förbrukningsmateriel

Region Dalarna ska utreda möjligheten att samlokalisera Hjälpmedel Dalarnas hjälpmedelslager och Region Dalarnas omsättningslager för en gemensam försörjning av förbrukningsmaterial, läkemedel och hjälpmedel. Det har Regionstyrelsen beslutat.

Region Dalarna har flera behov av förnyad lagerverksamhet. Syftet är att erhålla samordningsfördelar, ökad robusthet, resurseffektivitet samt förbättrad möjlighet att hantera kommande förändringar om nya lagkrav kring lagerhållning.

Inom Region Dalarna drivs sedan tidigare ett projekt benämnt Framtida försörjning av sjukvårdsprodukter med målbilden att regionen bättre ska kunna säkra leveranserna av sjukvårdsmateriel och läkemedel till hälso- och sjukvården.

Ökad säkerhet för patienter med skyddade personuppgifter

Region Dalarna ska ge patienter med skyddade personuppgifter ett ökat skydd. Regionstyrelsen har därför antagit nya riktlinjer för hur skyddade personuppgifter ska hanteras.

Förslaget på riktlinjerna kommer från Inera som är ett bolag som ägs av regioner, kommuner och SKR (Sveriges kommuner och regioner) som bland annat driver 1177 Vårdguiden. En enhetlig hantering inom svensk sjukvård av skyddade personuppgifter medför en bättre säkerhet och trygghet för de patienter som berörs.

Regiondirektören får nu i uppdrag att anpassa regionens egna riktlinjer. Regiondirektören ges även i uppdrag att se över problematiken för personer mellan 13–16 år, och deras vårdnadshavare, att nyttja 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Besöksrekommendation inom hälso- och sjukvården

Besök till inneliggande patienter inom regionens hälso- och sjukvård ska ske på ett smittsäkert sätt och antalet besök bör hållas på så låg nivå som möjligt. Därför beslut Regionstyrelsen att förlänga nuvarande besöksrekommendationer som ska gälla tills vidare.

Antalet besökare behöver minimeras för att undvika trängsel. Besökare ska inte ha några symtom på covid-19 eller vara exponerade för känd covid-19-smitta under de senaste 14 dagar innan besöket. Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuka patienter i samråd med respektive verksamhet och vid behov med Smittskydd och vårdhygien Dalarna.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regionstyrelsen

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka