Kortfattat: Regionstyrelsen 2022-03-07

Nyhet – 7 mars 2022

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Plan för höjd beredskap i Region Dalarna

Regionstyrelsens arbetsutskott gav i höstas regiondirektören i uppdrag att ta fram en plan för höjd beredskap som inkluderar en krigsorganisation. Arbete ska ske i dialog med arbetsutskottet.

I arbetet med att ta fram planen deltar flera av regionens förvaltningar. Även det civila försvaret ska inkluderas i arbetet. För att få kraft i arbetet ska en särskilt projektledare anställas. För att finansiera projektledartjänsten har regionstyrelsen besluta anslå en miljon kronor från Region Dalarnas utvecklingspott.

Region Dalarna har sedan tidigare en plan för kris- och katastrofmedicinsk beredskap. Nu vill regionen höja beredskapen ytterligare med en tydligare krigsorganisation.

Förändring av Region Dalarnas beredskapslager

Regionstyrelsen har beslutat att ge regiondirektören delegation att besluta om att regionens beredskapslager vid behov får minskas från dagens tre månaders förbrukning till två månader. Syftet är att frigöra materiel till sjukvården i krigsdrabbade i Ukraina.

Ökad kompetens i Dalarna om livsmedelskedjan

Regionstyrelsen har beslutat att anslå fem miljoner kronor till kompetenscenter inom livsmedelskedjan som Rättviks kommun avser starta. Beslutet ligger i linje med Regionplan och budget 2022-2024 där det står att ”i enlighet med Dalarnas regionala livsmedelsstrategi ska ett kompetenscenter för gröna näringar startas i Dalarna tillsammans med övriga intressenter i Livsmedelsstrategin.”

Kompetenscentret ska etableras under 2022-2025. I den första fasen ska centret identifiera länets kommuners och näringslivets samlade ambitioner inom livsmedelsområdet och överföra dessa till praktisk verkstad som utbildningar, kurser, program och andra insatser.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka