Krav på covid-vaccinerade medarbetare - inte konstigare än skyddshjälm på byggarbetsplatsen

Pressmeddelande – 27 januari 2022

- Nu gäller det att hålla i och hålla ut! Även om den mildare omikron-varianten av viruset är helt dominerande ska vi göra allt vi kan för att skydda både patienter och medarbetare. Region Dalarna strävar efter högsta möjliga säkerhet och våra medarbetare ska därför vara fullvaccinerade, säger Ulf Berg med anledning av den senaste tidens debatt om att ”covidfaran snart är över”.

Kunskapsläget vad gäller pandemin förändras hela tiden. Även om det kommit rapporter om att 2 doser av vaccinet inte minskar smittspridningen står Region Dalarnas ledning fast vid att medarbetarna ska vara fullvaccinerade. Med dos 3 minskar dock smittspridningen.

- Därför är det mycket glädjande att vaccinationstäckningen av dos 3 i Dalarna är en av de bästa i Sverige. Den närmar sig 50 procent av befolkningen. Vi avser fortsätta att hålla högsta möjliga vaccinationstakt, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

Beslutet om vaccinationsbevis för covid-19 togs av en enig regionstyrelse i december 2021 mot bakgrund av regionen har ett ansvar som vårdgivare och arbetsgivare att vidta alla tänkbara åtgärder för att minska smittspridning, allvarlig sjukdom och död. Sedan beslutet togs har också flera ovaccinerade medarbetare valt att vaccinera sig mot covid-19.

Lika naturligt som skyddshjälm på byggarbetsplatsen
- Vi har ett ansvar för både arbetsmiljö och patientsäkerhet. Det känns självklart att vi, som tar hand om de svårast sjuka, föregår med gott exempel. Det är inte konstigare än att alla som arbetar eller gör besök på en byggarbetsplats måste bära skyddshjälm, reflexväst och skyddsskor.

Region Dalarna ser nu över om medarbetare har vaccinationsbevis. Ansvaret ligger på närmaste chefen som frågar medarbetaren om hen kan uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis. Där det finns ovaccinerad personal kommer arbetsgivaren i första hand att ge medarbetare möjligheten att ta sina doser. Sedan utförs en risk- och konsekvensanalys av hur kravet på vaccinationsbevis kommer att påverka verksamheten och patienternas säkerhet. Regionen följer självfallet lagstiftningarna kring arbetsrätt och patientsäkerhet

Medarbetare har avlidit av covid-19
- Jag har fått rapporter om att några av Region Dalarnas ovaccinerade medarbetare nyligen avlidit i sviterna av covid-19. Det är djupt tragiskt och något som vi nu gör allt vi kan för att undvika att fler dör!

- Jag har också förstått att vissa ovaccinerade medarbetare känner sig ”utfrysta” på sina arbetsplatser. Men även vaccinerade känner sig attackerade av arbetskamrater som propagerar mot vaccin. Allt detta är självfallet oacceptabelt. Alla på arbetsplatsen ska behandlas med respekt. Där har cheferna det yttersta ansvaret att stävja sådana tendenser, avslutar Ulf Berg.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka