Kulturrådet ger Region Dalarna 4 miljoner i extra förstärkningsbidrag

Nyhet – 26 oktober 2020

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna hos regionala kulturverksamheter med anledning av coronapandemin får samtliga av Sveriges regioner extra förstärkningsbidrag för 2020. För Region Dalarna innebär detta ett tillskott på 4 065 000 kronor, som fördelas till de kulturverksamheter i länet som uppbär statligt stöd.

Coronapandemin har påverkat Dalarnas kulturliv, bland annat i form av inställda eller reducerade evenemang, vilket medfört minskade eller uteblivna intäkter. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för dessa verksamheter beslutade regeringen i juni att ett extra förstärkningsbidrag skulle delas ut.

– Länskulturen har drabbats på olika sätt, de publika verksamheterna mer än de främjande. En del har kunnat ställa om sin verksamhet och inrikta sig på att stödja kulturskapare, arrangörer, föreningsliv – sina målgrupper helt enkelt. Bidraget får användas fram till 15 maj nästa år och det ger verksamheterna möjlighet att planera och ställa om, för att skapa möjligheter för länets invånare att ta del av kultur, säger Malin Lagergren, chef vid kultur-och bildningsförvaltningen.

Förstärkningsbidraget betalas ut under hösten. Kulturrådet har bedömt att regionerna själva har bäst förutsättningar att bedöma de regionala kulturverksamheters behov av stöd.

– Bidrag kommer gå till verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen inom Region Dalarna. Utifrån deras rapporteringar har vi gjort en behovsbedömning, samt bedömt vilka möjligheter verksamheterna har att lindra pandemins effekter gentemot sina målgrupper, säger Malin Lagergren.

Fördelning av det statliga förstärkningsbidraget

Under kultur-och bildningsnämndens sammanträde den 20 oktober beslutades det att fördelning av det statliga förstärkningsbidraget ska ske enligt följande:

 • Dalarnas museum - 600 000 kronor
 • Vattnäs konsertlada - 600 000 kronor
 • Avesta Art - 600 000 kronor
 • Musik i Dalarna - 300 000 kronor
 • Dalateatern - 300 000 kronor
 • Folkmusikens hus - 300 000 kronor
 • Dalarnas hemslöjdsförbund - 300 000 kronor
 • Film i Dalarna - 300 000 kronor
 • Bild och Form Dalarna - 300 000 kronor
 • Dalarnas folkrörelsearkiv - 135 000 kronor
 • Arkivcentrum - 130 000 kronor
 • Korda dansproduktion - 100 000 kronor
 • Dala-Floda Operafest - 100 000 kronor
 • Malin Lagergren Förvaltningschef Kultur och bildning, Region Dalarna
  070-312 41 06
  malin.lagergren@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: