Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 1 juni

Pressmeddelande – 1 juni 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Idag måndag den 1 juni redovisar Region Dalarna inte aktuell statistik avseende covid-19 i läget gällande antal konstaterade fall, antal inskrivna patienter inom slutenvården, antal patienter som avlidit eller antal inneliggande patienter som blivit utskrivna. Detta på grund av tillfälligt problem med överföringen av de aktuella siffrorna från Region Dalarnas journalsystem. Aktuella siffror beräknas kunna redovisas igen tisdag den 2 juni.

Region Dalarna satsar en miljon kronor på forskning om covid-19

Coronapandemin har utlöst forskningsverksamhet över hela världen, även inom Region Dalarna och ett flertal studier där regionens medarbetare deltar har redan planerats eller inletts. För att stödja forskning rörande covid-19 beslutade regionstyrelsen måndagen den 1 juni att tilldela 700 000 kronor ur regionstyrelsens utvecklingsmedel till forskningsnämnden. Centrum för klinisk forskning (CKF) har anslagit 300 000 kronor för att kunna stödja covid-19-studier och sammantaget betyder det att 1 000 000 kronor kan utlysas för att stödja och stimulera forskning om covid-19 inom Region Dalarnas alla verksamhetsområden. 

Utlysning av projektmedel, granskning av ansökningar och beslut om tilldelning sker av Forskningsberedningen. Forskningsberedningen återrapporterar i senare skede vilka projekt som tilldelas medel.

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-05-27: Region Dalarna erbjuder antikroppstester för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg först. Läs mer här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/region-dalarna-erbjuder-antikroppstester-for-personal-inom-halso--och-sjukvard-samt-omsorg-forst/

2020-05-26: Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet. Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 21) har totalt: 360 fall konstaterats i Borlänge kommun, 319 i Falu kommun, 79 i Ludvika kommun, 64 i Gagnef kommun, 53 i Leksand kommun 51 i Avesta kommun, 32 i Smedjebacken kommun, 31 i Säter kommun, 27 i Hedemora kommun, 23 i Rättvik kommun, 22 Vansbro kommun. Region Dalarna redovisar geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet varje tisdag. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 4 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

2020-05-26: Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet. Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 21: 54 i Borlänge kommun, 23 i Falun kommun, 14 i Ludvika kommun, 11 i Leksand kommun, 8 i Gagnef kommun, 6 i Avesta kommun, 5 i Säter kommun, 3 i Hedemora kommun, 3 i Smedjebacken kommun, 2 i Vansbro kommun, 1 i Malung-Sälen kommun, 2 i Rättvik kommun, 4 övriga. Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna räknar antal avlidna med konstaterad covid-19 på samma sätt, men en viss skillnad gällande antalet kan förekomma beroende på tidpunkt när uppgifter plockas ut. Folkkälsomyndigheten rapporterar uppgifter gällande antalet avlidna oftare än Region Dalarna.Region Dalarna redovisar fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner varje tisdag.

2020-05-25: Etikprövningsmyndigheten har tidigare gett Karolinska universitetssjukhuset tillstånd att genomföra en studie om blodplasma som behandling mot coronavirus. Nu ska Falu lasarett och forskare på Centrum för klinisk forskning, CKF, hjälpa till med den studien. Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/pressreleases/forskningsstudie-med-blodplasma-som-behandling-mot-coronavirus-3001589

2020-05-22: På uppdrag av Region Dalarna startar Svenska kyrkan Västerås stift ett nytt journummer dit oroliga eller ensamma människor i Dalarna kan vända sig för professionellt samtalsstöd. Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/pressreleases/du-aer-inte-ensam-stoednummer-att-ringa-foer-dalfolket-3000917

­Fler nyheter och pressmeddelanden hittas här: https://www.regiondalarna.se/

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben

Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna:
https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

  • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
  • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: