​Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 11 maj

Pressmeddelande – 11 maj 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 11 maj:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

 • Totalt antal konstaterade fall: 986
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 35
 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 11
 • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 68*
 • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 265

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Rehabplatser till covid-19-patienter
Åtta rehabplatser för covid-19-patienter har inrättats på Falu lasarett. Till sommar planeras antalet utökas till totalt tolv platser.

– Det är till den grupp patienter som behöver återhämta sig efter intensivvården, som har stora sviter efter infektionen. De behöver träning för att återfå funktioner som till exempel muskelstyrka och andningsförmåga, säger Erik Degerman, verksamhetschef infektionskliniken

Den 24 april öppnade de första rehabplatserna för covidpatienter och enligt preliminära uppgifter så behöver flertalet av patienterna en till två veckor av rehabvård innan de kan återvända hem eller till äldreboende.

–Vi har hittills haft ett mindre behov av rehabplatser till covid-19-patieter än vad andra regioner i samma situation har haft. Vi har en bra IVA-vård i Dalarna, säger Erik Degerman.

Mammografiska hälsokontroller startar nästa vecka
Den 18 maj kommer mammografiska hälsokontroller att börja genomföras igen. Det kommer att ske i begränsad skala. Först kommer man att börja kalla de som blev avbokade under mars/april för att sedan kalla utefter väntelista. Det ska ske på utglesade tider för att minimera risken för smittspridning.

– Coronapandemin ser ut att bli långvarig och kommer att påverka vården länge. Det är därför viktigt att vi kommer igång igen och börjar arbeta preventivt med att motverka bröstcancer, säger Elin Borglund, avdelningschef mammografiverksamheten i Dalarna.

Den 23 mars reducerade mammografiverksamheten i Dalarna sin verksamhet och stoppade mammografiska hälsokontrollerna. Kontrollprogram och hereditetsscreeningar samt all undersökning av patienter med symptom eller patienter som återkallats efter bildtagning har genomförts som vanligt.

– Vi har personal utlånad till andra verksamheter, men vi ser att vi kan bedriva viss verksamhet med den personal som vi har kvar, säger Elin Borglund.

Intervjutider för media
Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider. Vi hoppas på visad förståelse från media.

Vardagar, förutom tisdagar, finns klockan 15:00-16:00 företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19. Tisdagar är intervjutiden 16:30-17:30.

Idag måndag den 11 maj klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

 • Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:
2020-05-05: Gällande geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet publicerar Region Dalarna inte siffror när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för länets kommuner så länge de inte överstiger 20.

2020-04-30: Region Dalarna bedriver fortsatt vård med högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet. Pandemin ställer stora krav på flexibilitet och beredskap inom samtliga verksamheter. Planerade operationer skjuts fortfarande upp med undantag för åtgärder som inte kan vänta. Planering pågår för successiv återgång till ordinarie verksamhet när pandemiläget tillåter.

2020-04-29: Laboratoriemedicin Dalarna kan från och med 28 april på Falun lasarett och från och med 29 april på Mora lasarett göra snabbanalyser av prioriterade covid-19-prover.

2020-04-29: Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor till kulturaktörer som förlorar intäkter till följd av covid-19. ”Det är ett välkommet och angeläget besked till det fria kulturlivet och till kulturarrangörer i Dalarna, säger Malin Lagergren, chef vid kultur-och bildningsförvaltningen. Läs mer: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/ekonomiskt-stod-till-kulturverksamheter-och-kulturskapare-som-drabbas-av-coronapandemin/

­Fler nyheter och pressmeddelanden hittas här: https://www.regiondalarna.se/

Övrig information
Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben
Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna: https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: