​Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 12 maj

Pressmeddelande – 12 maj 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 12 maj:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

 • Totalt antal konstaterade fall: 989
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 34
 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 12
 • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 69*
 • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 269

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet
Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 19) har totalt:

 • 334 fall konstaterats i Borlänge kommun
 • 266 i Falu kommun
 • 65 i Ludvika kommun
 • 58 i Gagnef kommun
 • 43 i Avesta kommun
 • 41 i Leksand kommun
 • 28 i Smedjebacken kommun
 • 26 i Säter kommun
 • 22 i Hedemora kommun

Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 6 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet
Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 19:

 • 48 i Borlänge kommun
 • 21 i Falun kommun
 • 40 övriga kommuner

Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 13 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

Sommarjobb för ungdomar under 18 år ställs in i år
– På grund av coronapandemin måste vi i år tillfälligt ställa in sommarjobben inom Region Dalarna för ungdomar under 18 år. Det är så klart jättetråkigt för dem som drabbas, men det är en säkerhetsfråga, säger Gunilla Stenback HR-direktör.

Region Dalarna har beslutat att ställa in allt arbete för ungdomar under 18 år den kommande sommaren. Enligt Arbetsmiljöverket ska inte minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3, vilket covid-19 gör. Beslutet omfattar inte ungdomar som fyllt 18 år, utan för dem kommer sommararbete genomföras som planerat.

Ungdomar som redan har tecknat avtal med Region Dalarna och är under 18 år kommer att få lön utbetald för den avtalade tiden, trots att de på grund av beslutet inte kommer att kunna fullgöra sitt arbete som planerat.

I de fall där man bara har slutit ett muntligt avtal behöver ett anställningsavtal skrivas för att lön ska kunna utbetalas.

Ökning av användandet av appen Min Vård under coronapandemin
Under perioden den första mars till fjärde maj i år har 3 600 tidsbokningar gjorts i Region Dalarnas app Min Vård, under samma period 2019 var det 833 tidsbokningar. Vårdcentralerna har kunna bemanna fler läkartider i appen genom att distriktsläkare som haft milda förkylningssymtom har kunna arbeta med konsultationer via videosamtal.

– För psykiatrin, vissa medicinmottagning och vårdcentraler finns nu också möjlighet till återbesök och bokade besök via video. Det går också att boka fysioterapeuter i Min Vård online, säger Matts Lindgren, verksamhetschef Min vård.

Intervjutider för media
Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider. Vi hoppas på visad förståelse från media.

Vardagar, förutom tisdagar, finns klockan 15:00-16:00 företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19. Tisdagar är intervjutiden 16:30-17:30.

Idag tisdag den 12 maj klockan 16:30-17:30 finns intervjumöjlighet med:

 • Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:
2020-05-11: Den 18 maj kommer mammografiska hälsokontroller att börja genomföras igen: ”Det är därför viktigt att vi kommer igång igen och börjar arbeta preventivt med att motverka bröstcancer,” säger Elin Borglund, avdelningschef mammografiverksamheten i Dalarna.

2020-05-11: Åtta rehabplatser för covid-19-patienter har inrättats på Falu lasarett. Till sommar planeras antalet utökas till totalt tolv platser.

2020-05-05: Gällande geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet publicerar Region Dalarna inte siffror när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för länets kommuner så länge de inte överstiger 20.

2020-04-30: Region Dalarna bedriver fortsatt vård med högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet. Pandemin ställer stora krav på flexibilitet och beredskap inom samtliga verksamheter. Planerade operationer skjuts fortfarande upp med undantag för åtgärder som inte kan vänta. Planering pågår för successiv återgång till ordinarie verksamhet när pandemiläget tillåter.

2020-04-29: Laboratoriemedicin Dalarna kan från och med 28 april på Falun lasarett och från och med 29 april på Mora lasarett göra snabbanalyser av prioriterade covid-19-prover.

2020-04-29: Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor till kulturaktörer som förlorar intäkter till följd av covid-19. ”Det är ett välkommet och angeläget besked till det fria kulturlivet och till kulturarrangörer i Dalarna, säger Malin Lagergren, chef vid kultur-och bildningsförvaltningen. Läs mer: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/ekonomiskt-stod-till-kulturverksamheter-och-kulturskapare-som-drabbas-av-coronapandemin/

­Fler nyheter och pressmeddelanden hittas här: https://www.regiondalarna.se/

Övrig information
Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben
Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna: https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: