​Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 15 april

Pressmeddelande – 15 april 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 15 april:

 • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 385
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 47
 • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 15
 • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård*: 38
 • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 67

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Region Dalarna erbjuder nu utökat krisstöd kring covid-19
– Under den pågående covid-19-pandemin har vi sett stort ett behov av ett utökat krisstöd till både allmänheten och vårdmedarbetare. Detta för att förebygga psykisk ohälsa i ett längre perspektiv, säger Jeanette Hjortsberg, divisionschef psykiatri.

Krisstödet består av:

 • Krisstödslinje för allmänheten: Du kan vända dig till din vårdcentral för bokning av ett första krissamtal över telefon samma dag. Eventuella uppföljande samtal kan ske antingen via telefon, videosamtal eller vid ett fysiskt besök. Ordinarie öppettider för vårdcentralen gäller.
 • Anhörigupplysning på intensivvårdsavdelningen: Du som anhörig får kontakt med och stöd av anhörigupplysningen i samband med att din anhöriga blir patient på IVA. Telefonlinjen är öppen alla dagar klockan 07.30-17.00.
 • Stöd till inneliggande patienter och deras anhöriga: Du som inneliggande patient eller anhörig till en inneliggande patient kan vända dig till kuratorsenheten på Falu lasarett. Vid behov kan personalen på din avdelning hjälpa med kontaktuppgifter.
 • Telefonstöd till asylsökande och flyktingar: Du som är asylsökande eller flykting och har frågor om corona kan ringa telefonnummer 0243-49 76 31. Telefonlinjen är öppen vardagar mellan klockan 09.00-11.00 och klockan 13.00-15.00. Gäller det sjukvårdsupplysning vid symtom ring telefonnummer 1177.
 • Stöd till Region Dalarnas medarbetare: Personalstöd via telefon för medarbetare som arbetar på de mest utsatta avdelningarna.

Intervjutider för media
Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att kunna hantera alla de intervjuförfrågningar som inkommer dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider för att skapa en hållbar arbetssituation för alla parter. Vi hoppas på visad förståelse från media.
Vardagar klockan 15:00-16:00 finns företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag onsdag 15 april klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:
Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45
Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-04-14: Framdörrarna på alla Dalatrafiks bussar stängs tillsvidare från och med 17 april.

2020-04-14: Rättelse:I lägesrapporten publicerad 12 april uppgavs aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett felaktigt vara 55. Rätt aktuellt antal var 42.

2020-04-09: Den 9 april öppnar en korttidsavdelning för patienter som varit inneliggande i slutenvården och som behöver ytterligare hjälp innan utskrivning till hemmet eller till särskilt boende för äldre. Bemanningen blir ett samarbete mellan Falu kommun och primärvården, Region Dalarna.

2020-04-08: Idag levereras 1 000 skyddsmask 90 från Försvarsmakten via Socialstyrelsen till Region Dalarna.

2020-04-08: Laboratoriemedicin Dalarna utökar nu antalet analyser av covid-19-prover från 60 till 80 om dagen. För att möta det ökande antalet görs nu analyser också på helgerna.

För fler nyheter och pressmeddelanden se regiondalarna.se

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: