Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 16 april

Pressmeddelande – 16 april 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 16 april:

 • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 416
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 46
 • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 16
 • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård*: 41
 • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 74

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Region Dalarna ökar kapaciteten för corona-analyser ytterligare
Under vecka 17 utökar Laboratoriemedicin Dalarna antalet analyser av covid-19-prover från 80 per dag till 200 per dag. Analyser görs sedan en tid tillbaka också på helgerna.
– Nu har vi fått reagenser till ett annat instrument där vi kan analyserar fler prover per omgång. Det här gör att vi kan analysera fler prover från personal, säger Ann-Charlotte Ransjö, verksamhetschef Laboratoriemedicin Dalarna.

Så här redovisar Region Dalarna antalet konstaterade fall av covid-19
Sedan det första fallet av covid-19 i länet konstaterades vecka 11 och fram till och med vecka 15 har totalt 162 fall konstaterats i Borlänge kommun medan 100 fall har konstaterats i Falu kommun. I övriga länet har under samma tidsperiod totalt 78 fall konstaterats.
Region Dalarna publicerar inte siffror gällande geografisk spridning när det riskerar att bryta mot sekretesskyddet.
–Det handlar om att enskilda individer inte ska bli utpekade. Det finns en allmän smittspridning i länet men på en del platser handlar det om enstaka konstaterade fall, där skulle man kunna lista ut vilka de personerna är och det skulle bryta mot patientlagstiftningen, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Konstaterade fall av covid-19 bland regionens medarbetare
Under perioden 20 mars till 13 april har cirka 400 av Region Dalarnas vårdmedarbetare provtagits för covid-19. Av dem som provtagits har 79 personer, motsvarande cirka 20 procent, konstaterats bära på viruset.
–Det är väntat att det finns konstaterade fall även hos medarbetare i våra verksamheter, precis som i övriga samhället. Det är viktigt att understryka att det inte är 20 procent av våra medarbetare som är smittade, utan att det är 20 procent av dem som har testats på grund av att de har haft symtom. Enligt våra riktlinjer stannar medarbetare som har symtom eller sjukdom hemma. Människor som behöver besöka vården ska inte undvika att göra det på grund av detta, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare
Inom Region Dalarnas hälso- och sjukvård arbetar cirka 7 000 medarbetare.

Intervjutider för media
Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att kunna hantera alla de intervjuförfrågningar som inkommer dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider för att skapa en hållbar arbetssituation för alla parter. Vi hoppas på visad förståelse från media.
Vardagar klockan 15:00-16:00 finns företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag torsdag 16 april klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:
Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45
Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-04-15: Region Dalarna erbjuder nu utökat krisstöd kring covid-19 till allmänhet och vårdpersonal bestående av bland annat krisstödslinje och anhörigupplysning på intensivvårdsavdelningen.

2020-04-14: Framdörrarna på alla Dalatrafiks bussar stängs tillsvidare från och med 17 april.

2020-04-14: Rättelse:I lägesrapporten publicerad 12 april uppgavs aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett felaktigt vara 55. Rätt aktuellt antal var 42.

2020-04-09: Den 9 april öppnar en korttidsavdelning för patienter som varit inneliggande i slutenvården och som behöver ytterligare hjälp innan utskrivning till hemmet eller till särskilt boende för äldre. Bemanningen blir ett samarbete mellan Falu kommun och primärvården, Region Dalarna.

2020-04-08: Idag levereras 1 000 skyddsmask 90 från Försvarsmakten via Socialstyrelsen till Region Dalarna.

2020-04-08: Laboratoriemedicin Dalarna utökar nu antalet analyser av covid-19-prover från 60 till 80 om dagen, och för att möta det ökande antalet görs nu analyser också på helgerna.

För fler nyheter och pressmeddelanden se regiondalarna.se

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: