Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 16 juli

Pressmeddelande – 16 juli 2020

Region Dalarna publicerar under semesterperioden varje torsdag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 16 juli:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

 • Totalt antal konstaterade fall: 1 919
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 23
 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 2
 • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 94*
 • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 436

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Smittskyddsläkare Anders Lindblom: ”Det är jätteviktigt att alla fortsätter ta sitt personliga ansvar för att minska smittspridningen”
Den senaste månaden har antalet sjukhusvårdade covid-19-patienter minskat något i länet, både på intensivvårdsavdelning och på vårdavdelning.

– Även om antalet IVA-vårdade patienter med covid-19 har blivit färre så kan läget ändras snabbt. Vi befinner vi oss fortfarande mitt i pandemin och det är jätteviktigt att alla fortsätter ta sitt personliga ansvar för att minska smittspridningen och belastningen på vården genom att följa rekommendationerna – håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

Nytt PCR-provtagningstält för faluborna
Från och med 15 juli sker PCR-provtagning i Falun i ett nyuppställt provtagningstält på lasarettsområdet:

– Tidsbokning görs som vanligt via Region Dalarnas app Min vård. Den här provtagningen avser personer med någon typ av symtom på covid-19, säger Karolina Estman, verksamhetschef Tisken vårdcentral.

https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/nytt-pcr-provtagningstalt-for-faluborna/

Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet
Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 28) har det totalt konstaterats:

578 fall i Falu kommun

497 i Borlänge kommun

122 i Ludvika kommun

84 i Gagnef kommun

81 i Mora kommun

81 i Avesta kommun

73 i Leksand kommun

56 i Hedemora kommun

41 i Smedjebacken kommun

47 i Säter kommun

38 i Vansbro kommun

36 i Rättvik kommun

Region Dalarna redovisar geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet varje torsdag. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 3 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet
Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 28:

60 i Borlänge kommun

30 i Falun kommun

17 i Ludvika kommun

12 i Leksand kommun

8 i Gagnef kommun

7 i Avesta kommun

6 i Smedjebacken kommun

5 i Säter kommun

3 i Hedemora kommun

4 i Vansbro kommun

2 i Rättvik kommun

2 i Malung-Sälen kommun

4 övriga

Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna räknar antal avlidna med konstaterad covid-19 på samma sätt, men en viss skillnad gällande antalet kan förekomma beroende på tidpunkt när uppgifter plockas ut. Folkkälsomyndigheten rapporterar uppgifter gällande antalet avlidna oftare än Region Dalarna. Region Dalarna redovisar fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner varje torsdag.

Region Dalarna publicerar lägesrapport en gång i veckan under semesterperioden
Region Dalarna har sedan den 16 mars varje vardag publicerat lägesrapporter om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se. Under semesterperioden, från och med vecka 26, publicerar Region Dalarna lägesrapport varje torsdag efter klockan 14:00.

Intervjutider för media i sommar
Under semesterperioden, från och med vecka 26, finns varje torsdag mellan klockan 15:00-16:00 smittskyddsläkare tillgänglig på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag torsdag den 16 juli klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

 • Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45

Region Dalarnas senaste nyheter gällande covid-19:

2020-07-09: Region Dalarna planerar för att öka kapaciteten för serologiprovtagning. Region Dalarna arbetar fortsatt aktivt för att utöka kapaciteten för serologiprovtagning, även kallat antikroppstestning, men det är ännu svårt att säga när fler grupper kommer att kunna provtas. I nuläget kan Region Dalarna endast erbjuda vård- och omsorgspersonal serologiprov. Nästa grupp som kommer att prioriteras är riskgrupper, det vill säga personer över 70 år eller personer med en eller flera sjukdomar som kan öka risken för allvarligt sjukdomsförlopp. Prioritetsgrupp därefter är personer inom samhällsviktig verksamhet. ”Att många vill provta sig för att se om man haft covid-19 är förståeligt, som det ser ut nu kommer regionen kunna erbjuda serologiprover till allmänheten i höst”, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

2020-07-09: Fler PCR-provtagningstider för covid-19. Beräkningen är att vårdcentralerna i Dalarna under denna vecka åter kommer kunna erbjuda personer med symtom på covid-19 att boka PCR-provtagningstider i appen Min vård. Läs mer här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/fler-provtagningstider-for-covid-19/

2020-07-09: Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet. Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 28) har det totalt konstaterats:560 fall i Falu kommun, 479 i Borlänge kommun, 120 i Ludvika kommun, 82 i Gagnef kommun, 79 i Mora kommun, 79 i Avesta kommun, 71 i Leksand kommun, 55 i Hedemora kommun, 41 i Smedjebacken kommun, 43 i Säter kommun, 36 i Vansbro kommun, 35 i Rättvik kommun.

2020-07-09: Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet. Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 28:58 i Borlänge kommun, 29 i Falun kommun, 17 i Ludvika kommun, 12 i Leksand kommun, 8 i Gagnef kommun, 7 i Avesta kommun, 6 i Smedjebacken kommun, 5 i Säter kommun, 3 i Hedemora kommun, 4 i Vansbro kommun, 2 i Rättvik kommun, 2 i Malung-Sälen kommun, 4 övriga.

2020-07-09: Biljettkontrollanter införs på bussarna. Dalatrafik återinför nu biljettkontrollanter för att förebygga fuskåkning och säkerställa att alla resenärer har giltiga biljetter. Biljettkontrollerna kommer att göras på all linjetrafik i länet men med särskilt fokus på Stationsgatan i Borlänge och Knutpunkten i Falun. Hur länge bussarnas framdörrar kommer att vara stängda för att förhindra smittspridning av covid-19 är inte bestämt. Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/dalatrafik/news/biljettkontrollanter-407273

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben

Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:

https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna:

https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats:

https://www.1177.se/dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen:

https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: