Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 17 april

Pressmeddelande – 17 april 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 17 april:

 • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 435
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 45
 • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 15
 • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård*: 46
 • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 85

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Dalarnas smittskyddsläkare informerar om smittspridning och skyddsutrustning
En film från Region Dalarna där smittskyddsläkare Anders Lindblom informerar om covid-19, smittspridning och skyddsutrustning finns nu tillgänglig: https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/filmer/

–Informationen om smittspridning och vårdhygien är viktig för alla som jobbar inom vården, även om filmen i första hand riktar sig till omsorgspersonalen inom hemtjänsten och kommunerna som arbetar med covid-19-patienter, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna.

Följ regionfullmäktige direkt via internet
Måndag den 20 april sammanträder regionfullmäktige i Dalarna. Vi direktsänder från regionfullmäktige i Kristinehallen i Falun på Region Dalarnas youtube-sida.
På grund av den rådande situationen med covid-19 minskas antalet ledamöter på plats från ordinarie 83 personer till 43 personer, något som har godkänts enhälligt av samtliga partiers gruppledare.
– Enligt kommunallagen behöver demokratiska församlingarna inte söka mötestillstånd och därmed skulle det gå att ha 83 ledamöter på plats, men det är inte lämpligt anser vi. Nu får alla partierna möjlighet att erbjuda alla sina ledamöter i riskgruppen att stå över. Det känns bra, säger Mikael Rosén (M), regionfullmäktiges ordförande.

Direktlänk till sändningen: https://bit.ly/2kNIpjh

Intervjutider för media
Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att kunna hantera alla de intervjuförfrågningar som inkommer dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider för att skapa en hållbar arbetssituation för alla parter. Vi hoppas på visad förståelse från media. Vardagar klockan 15:00-16:00 finns företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag fredag 17 april klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:
Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare: 073-065 54 10
Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-04-16: Under vecka 17 utökar Laboratoriemedicin Dalarna antalet analyser av covid-19-prover ytterligare från 80 per dag till 200 per dag, vilket gör att det går att provta fler medarbetare inom vården.

2020-04-16: Region Dalarna publicerar inte siffror gällande geografisk spridning när det riskerar att bryta mot sekretesskyddet.

2020-04-16: Cirka 400 av regionens vårdmedarbetare har provtagits för covid-19 mellan 20 mars och 13 april, på grund av att de uppvisat symtom, och av dem har 79 personer konstaterats smittade.

2020-04-15: Region Dalarna erbjuder nu utökat krisstöd kring covid-19 till allmänhet och vårdpersonal bestående av bland annat krisstödslinje och anhörigupplysning på intensivvårdsavdelningen.

2020-04-14: Framdörrarna på alla Dalatrafiks bussar stängs tillsvidare från och med 17 april.

2020-04-14: Rättelse:I lägesrapporten publicerad 12 april uppgavs aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett felaktigt vara 55. Rätt aktuellt antal var 42.

2020-04-09: Den 9 april öppnar en korttidsavdelning för patienter som varit inneliggande i slutenvården och som behöver ytterligare hjälp innan utskrivning till hemmet eller till särskilt boende för äldre. Bemanningen blir ett samarbete mellan Falu kommun och primärvården, Region Dalarna.

2020-04-08: Idag levereras 1 000 skyddsmask 90 från Försvarsmakten via Socialstyrelsen till Region Dalarna.

2020-04-08: Laboratoriemedicin Dalarna utökar nu antalet analyser av covid-19-prover från 60 till 80 om dagen, och för att möta det ökande antalet görs nu analyser också på helgerna.

För fler nyheter och pressmeddelanden se regiondalarna.se

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: