Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 17 juni

Pressmeddelande – 17 juni 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 17 juni:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

 • Totalt antal konstaterade fall: 1 432
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 25
 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 4
 • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 89*
 • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 375

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Utökad provtagning på vårdcentralerna i Dalarna
Idag, onsdag den 17 juni, beslutade regiondirektör Karin Stikå Mjöberg att ge hälso- och sjukvårdsdirektör Lotta Olmarken Ingler i uppdrag att öka provtagningen på samtliga vårdcentral med 30 prover per dag. Det handlar om PCR-prov, även kallat virusprov, som visar om den som provtas har en pågående covid-19-infektion. Primärvården måste nu hitta lösningar för att kunna öka antalet PCR-prover. Samordning mellan vårdcentralerna och övrig hälso- och sjukvård krävs för att identifiera behov samt personal som kan hjälpa till.

Smittskydd Dalarna stänger en restaurang i Borlänge
Smittskydd Dalarna har onsdagen den 17 juni tagit beslut om att stänga en restaurang i Borlänge kommun efter att brister gällande trängsel inte åtgärdats trots tidigare inspektion. Borlänge kommuns miljökontor gav den aktuella restaurangen en anmärkning och efter bedömning att brister inte åtgärdats anmälde miljökontoret ärendet till Smittskydd Dalarna. När åtgärder vidtagits för att åtgärda bristerna får restaurangen öppna igen.

Region Dalarna publicerar lägesrapport varje torsdag i sommar
Region Dalarna har sedan den 16 mars varje vardag publicerat lägesrapporter om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se. Under semesterperioden, från och med vecka 26, publicerar Region Dalarna lägesrapport varje torsdag efter klockan 14:00.

Intervjutider för media i sommar
Måndag och onsdag denna vecka, vecka 25, mellan klockan 15:00-16:00 finns smittskyddsläkare tillgänglig på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Under semesterperioden, från och med vecka 26, finns varje torsdag mellan klockan 15:00-16:00 smittskyddsläkare tillgänglig på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag onsdag den 17 juni klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

 • Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:
2020-06-16: Förberedelser för att återuppta verksamhet. ”Vi har hittills klarat pandemin bra, men den är inte över. Nu behöver vi rusta oss för att klara en längre period med fortsatt utökat behov av intensivvårdsplatser. Det behöver vi oavsett hur pandemin utvecklas. Operationsköerna har blivit längre och vi behöver operera fler än de allra mest prioriterade patienterna i höst,” säger Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör.

2020-06-16: Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet. Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 24) har totalt: 395 fall konstaterats i Borlänge kommun; 385 i Falu kommun, 88 i Ludvika kommun, 70 i Gagnef kommun, 64 i Leksand kommun, 70 i Mora kommun, 59 i Avesta kommun, 39 i Smedjebacken kommun, 37 i Säter kommun, 37 i Hedemora kommun, 32 i Vansbro kommun, 26 i Rättvik kommun.

2020-06-16: Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet. Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 24: 57 i Borlänge kommun, 27 i Falun kommun; 16 i Ludvika kommun, 12 i Leksand kommun, 8 i Gagnef kommun, 7 i Avesta kommun, 6 i Smedjebacken kommun, 5 i Säter kommun, 3 i Hedemora kommun, 2 i Vansbro kommun, 2 i Rättvik kommun, 2 i Malung-Sälen kommun, 4 övriga.

2020-06-15: Efter tillsyn av miljökontoret Borlänge kommun konstaterat att åtgärder vidtagits tog Smittskydd Dalarna fredag 12 juni beslut om att öppna den restaurang som dagen innan fått att stänga efter att brister gällande trängsel inte åtgärdats trots tidigare inspektion.

2020-06-12: Region Dalarna fortsätter utöka provtagningen. ”Det känns bra att vi har nu en överenskommelse mellan staten och regionerna. Under måndagen håller regionstyrelsen ett extra sammanträde där jag avser att ge regiondirektören i uppdrag att prioritera och öka provtagningskapaciteten i Dalarna”, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

2020-06-12: Ny plan för provtagning av covid-19 inom samhällsviktiga verksamheter i Dalarna.

Den 10 juni inleddes provtagning av personal inom länets polis och räddningstjänst som insjuknar med symtom på covid-19. Den ökade provtagningen inom länets samhällsviktiga verksamheter sker successivtkommande veckor och i nästa steg kommer provtagning erbjudas verksamheter som Länsstyrelsen identifierat som viktiga för länets krishanteringsförmåga. Lär mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/pcr-test/

2020-06-12: Följ regionfullmäktige live via internet. Den 15 och 16 juni sammanträder regionfullmäktige i Dalarna med början första dagen klockan 9:30. Vi direktsänder från regionfullmäktige i Kristinehallen i Falun på youtube.com/regiondalarna1

På grund av den rådande situationen med covid-19 minskas antalet ledamöter på plats från ordinarie 83 personer till 43 personer, något som har godkänts enhälligt av samtliga partiers gruppledare.

Direktlänk till sändningen: https://bit.ly/2kNIpjh

2020-06-11: Smittskydd Dalarna stänger en restaurang i Borlänge.

2020-06-10: Medicinkliniken på Mora lasarett har öppet: ”Viktigt att man kommer på sina bokade besök”. Det har felaktigt förekommit uppgifter i media att medicinkliniken på Mora lasarett har stängt. Medicinkliniken har öppet, det handlar om ett tillfälligt intagningsstopp på en vårdavdelning och berör inte övrig verksamhet. ”Det är viktigt att man kommer på sina bokade besök”, säger Helene Kviele, överläkare och verksamhetschef medicinkliniken Mora lasarett.
Läs mer här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/medicinkliniken-pa-mora-lasarett-har-oppet-viktigt-att-man-kommer-pa-sina-bokade-besok/

2020-06-10: Region Dalarna utökar provtagning och smittspårning inom hemtjänsten.

2020-06-10: Folktandvården öppnar verksamheten stegvis Läs mer här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/folktandvarden-oppnar-verksamheten-stegvis/

2020-06-09: Region Dalarna har den senaste veckan kraftigt utökat provtagningen på särskilda boenden i länet, både kommunala och privata boenden. Läs mer om Region Dalarnas provtagning för covid-19 här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/region-dalarna-arbetar-for-att-oka-provtagningen-av-covid-19/

Övrig information
Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben
Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna:
https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats:
https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: