Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 19 mars

Pressmeddelande – 19 mars 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 13:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Dalarna

 • Antalet konstaterade fall av covid-19: 13.
 • Antal patienter inneliggande på vårdavdelning: 2.
 • Antal patienter som får intensivvård: 1.
 • Region Dalarna bedriver normal sjukvård.
 • Folktandvården Dalarna erbjuder endast akuttandvård från och med 2020-03-20.

Region Dalarna kan se tecken på samhällsspridning av covid-19 i länet
– Vi ser nu att det finns en samhällsspridning i Dalarna och det är väntat. Det är nu ännu viktigare att alla hjälper till och tar sitt ansvar genom att stanna hemma när man är sjuk, i synnerhet om man har kontakt med äldre människor. Man ska vara noga med att ofta tvätta händerna ordentligt, hosta och nysa i armvecket, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare.

Region Dalarna hänvisar till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att stanna hemma när man är sjuk samt vänta minst två dygn med att gå till jobb och skola efter att man blivit symtomfri.

Folktandvården Dalarna erbjuder endast akuttandvård
Folktandvården Dalarna kommer att erbjuda endast akuttandvård från och med fredag den 20 mars. Beslutet gäller tills vidare. I första hand kontaktas de som har icke akuta tider bokade de närmaste 14 dagarna. De får sina behandlingar framskjutna och kommer senare kontaktas för ny tidsbokning. Vid akuta besvär som inte kan vänta kontakta din ordinarie klinik för rådgivning.

– Vi behöver alla anpassa oss till rådande situation och ta vårt samhällsansvar och ber om förståelse för vidtagna åtgärder, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef.

Övrig information
Region Dalarna går ur stabsläge klockan 10:00 fredag 20 mars. Syftet är att stärka linjeorganisationens roll i arbetet med den pågående pandemin. Linjeorganisationen är bättre rustad att hantera ett långvarigt svårt medicinskt läge. Organisationen för kris- och katastrofmedicinskt beredskap är optimerad för att hantera allvarliga medicinska händelser som pågår under en kortare tid och behöver därför finnas tillgänglig för andra händelser som kan inträffa i länet, exempelvis en stor brand eller bussolycka.

Region Dalarna förbereder för att kunna utöka intensivvården.
– Vi ser nu över hur vi ska kunna organisera oss för att kunna ta hand om fler patienter i behov av intensivvård, eftersom vi väntar oss att behovet kommer att öka, säger Lotta Olmarker Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Dalarna.

Region Dalarna har nu en mejladress för företag som vill och kan erbjuda skyddsmateriel: corona.materiel@regiondalarna.se
Det är viktigt att så noggrant som möjligt beskriva vilken typ av materiel samt antal. Region Dalarna kontaktar de företag som bedöms som aktuella. Exempel på materiel som Region Dalarna kan komma att ha behov av är: engångshandskar, handdesinfektion, engångsförkläden, ytdesinfektion med Tensid, visir och andningsskydd FFP2, FFP2R, FFP3.

Det är stort tryck på vården i Dalarna just nu. Många ringer till 1177 och till våra vårdcentraler samt besöker akutmottagningarna. För att avlasta vården kan du besöka 1177.se för råd om egenvård. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring alltid 112.

Region Dalarna förbereder för att kunna analysera prover av misstänkt covid-19 inom regionens egen verksamhet, i stället för att skicka proverna till akademiska sjukhuset i Uppsala.
– Vi tror att det kan vara igång vecka 13. Det innebär att vi kommer kunna få svar på prover snabbare och det ökar kapaciteten att kunna ta fler prover, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare Region Dalarna.

Region Dalarna prioriterar sedan den 13 mars, i linje med Folkhälsomyndighetens direktiv, provtagning för covid-19 hos patienter som sjukhusvårdas för luftvägsinfektioner.

Region Dalarna införde den 11 mars besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på Dalarnas sjukhus med inneliggande patienter. Besöksförbudet gäller inte den som har en bokad tid inom vården.

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är fortsatt viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom – ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.

Här hittar du information på webben:

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats:https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infe... 1177 Vårdguiden logotyp

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen:https://www.krisinformation.se/

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: