Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 2 juli

Pressmeddelande – 2 juli 2020

Region Dalarna publicerar under semesterperioden varje torsdag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 2 juli:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

 • Totalt antal konstaterade fall: 1 715
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 26
 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 3
 • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 89*
 • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 406

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Region Dalarna planerar för utökad serologiprovtagning

Region Dalarna planerar för att utöka provtagningskapaciteten för serologiprov, även kallat antikroppstest. I dagsläget kan Region Dalarna endast erbjuda serologiprov till vård- och omsorgspersonal. Nästa grupp som kommer att prioriteras är riskgrupper, det vill säga personer över 70 år eller personer med en eller flera sjukdomar som kan öka risken för allvarligt sjukdomsförlopp. Prioritetsgrupp därefter är personer inom samhällsviktig verksamhet.

– Det är högst förståeligt att många vill veta om de har antikroppar och vi jobbar intensivt med att öka serologiprovtagningskapaciteten men högst prioriterat är fortfarande PCR-provtagning som visar pågående infektion, för att hitta smitta och minska smittspridningen i samhället, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

Det råder även brist på laboratoriematerial för att kunna utöka serologiprovtagningen för närvarande.

Sedan den 29 juni har alla i Dalarna med symtom på covid-19 boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning via appen Min vård för att se om man har en pågående infektion.

– Vi behöver ha fortsatt uthållighet och kapacitet för att upprätthålla PCR-provtagningen under lång tid framöver.

Ett positivt serologiprov bedöms medföra en minskad risk att smittas och därmed också en minskad risk att föra smittan vidare till andra, men oavsett resultat på ett serologiprov ska man följa rekommendationerna för att minska smittspridningen i samhället.

– Det är viktigt att alla fortsätter ta sitt eget ansvar för att hjälpa till att minska smittspridningen, genom att tvätta händerna noga och ofta, hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk.

Rekrytering av undersköterskor till provtagning

Då Region Dalarna utökat covid-19 provtagningen så behöver vi förstärka med personal som kan ta prover. Det är framförallt i Falun, Avesta och Ludvika som flera underskötersketjänster nu finns att söka.

– Vi behöver undersköterskor med viss erfarenhet för att vi ska kunna utöka provtagningskapaciteten under sommaren, säger Ulla Allard, verksamhetsutvecklare, primärvården i Falun.

Här finns tjänsterna som går att söka:

https://www.regiondalarna.se/underskoterska_provtagning

Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet

Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 26) har det totalt konstaterats:

489 fall i Falu kommun

434 i Borlänge kommun

107 i Ludvika kommun

77 i Gagnef kommun

68 i Leksand kommun

75 i Mora kommun

73 i Avesta kommun

40 i Smedjebacken kommun

46 i Hedemora kommun

41 i Säter kommun

32 i Vansbro kommun

29 i Rättvik kommun

Region Dalarna redovisar geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet varje torsdag. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 3 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet

Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 26:

58 i Borlänge kommun

29 i Falun kommun

17 i Ludvika kommun

12 i Leksand kommun

8 i Gagnef kommun

7 i Avesta kommun

6 i Smedjebacken kommun

5 i Säter kommun

3 i Hedemora kommun

4 i Vansbro kommun

2 i Rättvik kommun

2 i Malung-Sälen kommun

4 övriga

Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna räknar antal avlidna med konstaterad covid-19 på samma sätt, men en viss skillnad gällande antalet kan förekomma beroende på tidpunkt när uppgifter plockas ut. Folkkälsomyndigheten rapporterar uppgifter gällande antalet avlidna oftare än Region Dalarna. Region Dalarna redovisar fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner varje torsdag.

Region Dalarna publicerar lägesrapport en gång i veckan under semesterperioden

Region Dalarna har sedan den 16 mars varje vardag publicerat lägesrapporter om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se. Under semesterperioden, från och med vecka 26, publicerar Region Dalarna lägesrapport varje torsdag efter klockan 14:00.

Intervjutider för media i sommar

Under semesterperioden, från och med vecka 26, finns varje torsdag mellan klockan 15:00-16:00 smittskyddsläkare tillgänglig på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag torsdag den 2 juli klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

 • Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45

Region Dalarnas senaste nyheter gällande covid-19:

2020-06-25: Region Dalarna ökar provtagningskapaciteten vid misstänkt covid-19. Från och med vecka 27 kan personer i Dalarna med symtom på covid-19 boka tid för provtagning med PCR-prov på sin vårdcentral. PCR-prov, även kallat virusprov, visar om den som provtas har en pågående covid-19-infektion.Provtagningskapaciteten har successivt byggts upp och regionen gör nu bedömningen att alla medborgare i länet, som har symtom som skulle kunna vara covid-19, kan provtas. Även om analyskapaciteten inte på något sätt är obegränsad så är bedömningen att den är tillräckligt hög för att kunna erbjuda alla med misstänkta symtom kostnadsfri provtagning”, säger Roger Larsson, chefläkare.På motsvarande sätt arbetas det intensivt med kapaciteten för så kallad serologisk provtagning, även kallat antikroppstest. I nuläget kan enbart personal inom vård- och omsorg erbjudas detta i begränsad omfattning."

Bokning av PCR-provtagning kan göras från och med måndag 29 juni i Region Dalarnas vårdapp Min Vård. För den som inte har tillgång till appen kan PCR-provtagning även bokas via valfri vårdcentral där lediga tider finns.

2020-06-25: Stödnummer att ringa för dalfolket fortsätter i sommar. På uppdrag av Region Dalarna har Svenska kyrkan Västerås stift startat ett nytt journummer dit oroliga eller ensamma människor i Dalarna kan vända sig för professionellt samtalsstöd. Numret bemannas av Svenska kyrkans präster, diakoner och diakoniassistenter som är vana vid att möta människor som upplever oro och utsatthet. Tjänsten riktar sig till alla i länet oavsett tro eller livsåskådning. Under juli och augusti kommer stödnumret att hållas öppet tisdag, onsdag och torsdag mellan 9-15. Den som ringer får professionellt samtalsstöd. Syftet är att minska oro och inge hopp under en för många svår tid. Den som ringer får vara anonym och inga journalanteckningar förs. ”Du är inte ensam” är budskapet.

Telefonlinjen har nummer 010-160 61 10

Läs mer här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/du-ar-inte-ensam--stodnummer-att-ringa-for-dalfolket/

2020-06-25: Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet. Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 25) har det totalt konstaterats: 401 fall i Borlänge kommun, 414 i Falu kommun, 91 i Ludvika kommun, 72 i Gagnef kommun, 66 i Leksand kommun, 72 i Mora kommun, 64 i Avesta kommun, 40 i Smedjebacken kommun, 39 i Hedemora kommun, 38 i Säter kommun, 32 i Vansbro kommun, 27 i Rättvik kommun.

2020-06-25: Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet. Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 25: 58 i Borlänge kommun, 29 i Falun kommun, 17 i Ludvika kommun, 12 i Leksand kommun, 8 i Gagnef kommun, 7 i Avesta kommun, 6 i Smedjebacken kommun, 5 i Säter kommun, 3 i Hedemora kommun, 3 i Vansbro kommun, 2 i Rättvik kommun, 2 i Malung-Sälen kommun, 4 övriga.

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben

Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:
https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna: https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: