Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 20 april

Pressmeddelande – 20 april 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 20 april:

 • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 496
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 58
 • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 14
 • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård*: 46
 • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 91

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Det medicinska inriktningsbeslutet kompletteras
Region Dalarna kompletterar idag sitt medicinska inriktningsbeslut gällande hälso- och sjukvårdsverksamheten utifrån corona-situationen. Målsättningen är fortfarande att frigöra resurser för att täcka behovet av slutenvårdsplatser genom att prioritera akut verksamhet. Samtidigt öppnar Region Dalarna för att viss planerad verksamhet nu kan återupptas.

Nytt medicinskt inriktningsbeslut i sin helhet: Region Dalarna bedriver vård med högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet. Målet är att friställa tillräckliga resurser för att täcka behov av slutenvårdsplatser och intensivvårdsplatser under pandemins utbrott. Endast medicinskt nödvändiga besök genomförs inom öppenvårdsverksamheterna. Elektiv kirurgi reduceras till ingrepp av tvingande karaktär. Personal omfördelas till prioriterade verksamheter. I den händelse behov av intensivvård överstiger befintliga resurser, tillämpas Socialstyrelsens skrift ”Nationella principer för prioritering av intensivvård under extraordinära förhållanden”, tillsammans med regionens framtagna medicinska riktlinjer. När ovanstående är beaktat behöver förvaltningarna se över vilken verksamhet som kan fortgå med vägande av nytta kontra risker.

Film i Dalarna omprioriterar stöd till länets filmaktörer
Film i Dalarna omorganiserar nu sina stöd for att hjälpa länets aktörer. Film i Dalarna kommer i ett första skede fördela cirka 350 000 kronor mellan områdena barn och unga, biografer och filmare.
– Det ar extra kritiskt nu innan beslut om hur statens extra kulturpengar kommer delas ut. Vi vill inte se konkurser, som kunnat undvikas, innan de 500 miljonerna kommer. Vi hoppas att våra omprioriterade stöd kanske kan ge ett litet andrum till länets filmaktörer, säger Daniel Wallentin, verksamhetschef Film i Dalarna

Bårhuskapaciteten i länet har inventerats
Region Dalarna har på grund av covid-19 genomfört en inventering av bårhuskapaciteten i hela länet. Utredningen visar att det idag finns cirka 220 platser inom samtliga vård- och omsorgsinrättningar i Dalarna. En plan har också tagits fram för att vid behov kunna utöka kapaciteten med ytterligare cirka 100 platser:
–I det här viktiga arbetet finns en nära samverkan med länsstyrelsen, kommunerna, begravningsentreprenörer och Svenska kyrkan som innebär att vi känner oss trygga med de planer som finns, säger Åke Kjellin, divisionschef Medicinsk service.

Intervjutider för media
Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att kunna hantera alla de intervjuförfrågningar som inkommer dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider för att skapa en hållbar arbetssituation för alla parter. Vi hoppas på visad förståelse från media.
Vardagar klockan 15:00-16:00 finns företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag måndag 20 april klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:
Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45
Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-04-17: En film från Region Dalarna där smittskyddsläkare Anders Lindblom informerar om smittspridning och skyddsutrustning för vårdpersonal finns tillgänglig: https://youtu.be/Kgp9R8odxtEhttps://youtu.be/Kgp9R8odxtE

2020-04-17: Den 20 april äger regionfullmäktige i Dalarna rum i Falun, sammanträdet kan ses på Region Dalarnas youtube-sida. På grund covid-19-situationen minskas antalet ledamöter på plats från ordinarie 83 personer till 43 personer, något som har godkänts enhälligt av samtliga partier.

2020-04-16: Under vecka 17 utökar Laboratoriemedicin Dalarna antalet analyser av covid-19-prover ytterligare från 80 per dag till 200 per dag, vilket gör att det går att provta fler medarbetare inom vården.

2020-04-16: Region Dalarna publicerar inte siffror gällande geografisk spridning när det riskerar att bryta mot sekretesskyddet.

2020-04-16: Cirka 400 av regionens vårdmedarbetare har provtagits för covid-19 mellan 20 mars och 13 april, på grund av att de uppvisat symtom, och av dem har 79 personer konstaterats smittade.

2020-04-15: Region Dalarna erbjuder nu utökat krisstöd kring covid-19 till allmänhet och vårdpersonal bestående av bland annat krisstödslinje och anhörigupplysning på intensivvårdsavdelningen.

Fler nyheter och pressmeddelanden hittas på: https://www.regiondalarna.se/

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: