​Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 20 mars

Pressmeddelande – 20 mars 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 13:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Dalarna

 • Antalet konstaterade fall av covid-19: 15.
 • Antal patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 3.
 • Antal patienter som får intensivvård: 1.
 • Region Dalarna ser samhällsspridning i länet
 • Region Dalarna förbereder för reducerad planerad verksamhet

Region Dalarna förbereder för reducerad planerad verksamhet
Falu lasarett kommer från och med måndag den 23 mars och tillsvidare prioritera akuta och tidskritiska operationer. Planerade operationer som inte har hög medicinsk prioritet kommer flyttas fram. Berörda patienter kommer kontaktas av vården:

– Patienter som får sina operationer inställda behöver inte vara oroliga, de kommer att bli kontaktade av vården och få en ny tid senare. Trycket på sjukvården kommer att öka, vi måste nu ställa om och mobilisera intensivvårdskapaciteten för att prioritera våra resurser på bästa sätt, säger Helena Björkman, divisionschef kirurgi, Region Dalarna.

Mammografiverksamheten i Dalarna stänger tillfälligt hälsokontrollerna
Från och med måndag den 23 mars stänger de mammografiska hälsokontrollerna inom mammografiverksamheten i Dalarna. Syftet är att minska risken för spridning av covid-19. Kontrollprogram och hereditetsscreeningar samt all undersökning av patienter med symptom eller de som blivit selekterade utifrån bildtagning fortsätter som vanligt.

Beslutet om stängning av delar av verksamheten kommer prövas veckovis. Alla patienter som berörs kommer kontaktas av vården.

Smittskyddsläkaren avråder från resor till fjällen
Region Dalarna tar hand om alla patienter som behöver vård i länet, men nu är det viktigt att avlasta vården när det är möjligt. Dalarnas smittskyddsläkare råder människor som har en fjällresa inplanerad den närmaste tiden att ställa in.

– Man bör avstå från att resa till fjällen som läget ser ut nu, det är olämpligt på grund av smittspridningen som vi har i samhället. Ska man ändå åka ska man tänka sig för noga för att undvika att riskera att bli smittad eller sprida smitta vidare genom att till exempel inte gå på after ski. Det här gäller inte bara oss i Dalarna, utan i hela landet, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare Region Dalarna.

Folktandvården Dalarna erbjuder tillsvidare endast akuttandvård från och med 20 mars
Patienter med bokade tider kommer kontaktas och få ny tid senare. Vid akuta besvär som inte kan vänta kontakta din ordinarie klinik för rådgivning.

Övrig information
Region Dalarna gick ur stabsläge klockan 10:00 fredag 20 mars.

Region Dalarna har nu en mejladress för företag som vill och kan erbjuda skyddsmateriel: corona.materiel@regiondalarna.se
Det är viktigt att så noggrant som möjligt beskriva vilken typ av materiel samt antal. Region Dalarna kontaktar de företag som bedöms som aktuella. Exempel på materiel som Region Dalarna kan komma att ha behov av är: engångshandskar, handdesinfektion, engångsförkläden, ytdesinfektion med Tensid, visir och andningsskydd FFP2, FFP2R, FFP3.

Det är stort tryck på vården i Dalarna just nu. Många ringer till 1177 och till våra vårdcentraler samt besöker akutmottagningarna. För att avlasta vården kan du besöka 1177.se för råd om egenvård. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring alltid 112.

Region Dalarna förbereder för att kunna analysera prover av misstänkt covid-19 inom regionens egen verksamhet, i stället för att skicka proverna till akademiska sjukhuset i Uppsala.

Region Dalarna prioriterar sedan den 13 mars, i linje med Folkhälsomyndighetens direktiv, provtagning för covid-19 hos patienter som sjukhusvårdas för luftvägsinfektioner.

Region Dalarna införde den 11 mars besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på Dalarnas sjukhus med inneliggande patienter. Besöksförbudet gäller inte den som har en bokad tid inom vården.

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben:
Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: