​Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 22 april

Pressmeddelande – 22 april 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 22 april:

 • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 546
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 57
 • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 13
 • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård*: 49
 • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 106

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Ökad provtagningskapacitet ger fler konstaterade fall
Laboratoriemedicin Dalarna utökar denna vecka antalet analyser av covid-19-prover från 80 till 200 per dag. Precis som tidigare prioriteras inneliggande patienter med symtom för provtagning, men den ökade analyskapaciteten gör att fler vårdmedarbetare med symtom än tidigare också kan provtas:
– Nu när vi kan provta ännu fler kommer antalet konstaterade fall också att öka och det är viktigt att understryka att det inte speglar den verkliga smittspridningen. Hur många som faktiskt har, eller har haft, viruset i vårt län vet vi inte just nu, men vi vet att det finns en allmän smittspridning och det är fortfarande jätteviktigt att vi alla hjälps åt genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda framförallt våra äldre, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare Region Dalarna.

Varning för bedragare som påstår att de är från 1177 Vårdguiden
Just nu har flera personer i Sverige varit utsatta för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från hälso- och sjukvården. 
– Jag vill verkligen understryka hur viktigt det är att man aldrig lämna aldrig ut sina bankuppgifter eller bank-id till okända eller klickar på obekanta länkar och bilagor i mejl eller sms, säger Jessica Bergs, förvaltningsledare invånartjänster.

Det här är viktigt att tänka på om någon SMS:ar eller ringer och säger att de är från 1177 Vårdguiden:

 • 1177 Vårdguiden på telefon kan inte och får inte hjälpa till att boka om tider över telefon.
 • 1177 Vårdguiden på telefon tar aldrig betalt med Swish.
 • 1177 Vårdguiden skickar inte kallelser till provtagning.
 • Man behöver inte signera med mobilt bank-id för att ringa telefonnummer 1177.
 • Man kan få SMS från 1177 Vårdguiden om man själv valt att få det via aviseringar i e-tjänsterna.
 • Man blir oftast kontaktad av 1177 Vårdguiden om man nyligen varit i kontakt med vården eller har ett möte inbokat. Om man blir kontaktad trots att man inte haft kontakt med vården nyligen eller har ett möte inbokat kan det vara ett försök till bedrägeri.
 • Klicka inte på okända länkar eller bilagor i mejl eller sms. Öppna istället en ny webbläsare och skriv in adressen www.1177.se. Logga sedan in för att se vilka meddelanden från oss.
 • Det är bara man själv som kan logga in och läsa ett ärende som man fått avisering om genom SMS. I en del regioner går det att chatta med en sjuksköterska efter kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon. Då skickas ett SMS med en länk till chatten.

Intervjutider för media - nya intervjutider med Dalarnas smittskyddsläkare
Från och med denna vecka kommer Dalarnas smittskyddsläkare finnas tillgängliga för intervjuer måndag, onsdag och fredag mellan klockan 15.00-16.00. Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider. Vi hoppas på visad förståelse från media.

Idag onsdag 22 april klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:
Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45
Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:
2020-04-20: Det medicinska inriktningsbeslutet kompletteras. Målsättningen är fortfarande att frigöra resurser för att täcka behovet av slutenvårdsplatser genom att prioritera akut verksamhet. Samtidigt öppnar Region Dalarna för att viss planerad verksamhet nu kan återupptas.

2020-04-20: Bårhuskapaciteten i länet har inventerats och det finns idag cirka 220 platser inom samtliga vård- och omsorgsinrättningar i Dalarna. En plan har tagits fram för att vid behov kunna utöka kapaciteten med ytterligare cirka 100 platser.

2020-04-20: Film i Dalarna omorganiserar nu sina stöd for att hjälpa länets aktörer, i ett första skede fördelas cirka 350 000 kronor mellan områdena barn och unga, biografer och filmare.

2020-04-17: En film från Region Dalarna där smittskyddsläkare Anders Lindblom informerar om smittspridning och skyddsutrustning för vårdpersonal finns tillgänglig: https://youtu.be/Kgp9R8odxtEhttps://youtu.be/Kgp9R8odxtE

2020-04-17: Den 20 april äger regionfullmäktige i Dalarna rum i Falun, sammanträdet kan ses på Region Dalarnas youtube-sida. På grund covid-19-situationen minskas antalet ledamöter på plats från ordinarie 83 personer till 43 personer, något som har godkänts enhälligt av samtliga partier.

2020-04-16: Under vecka 17 utökar Laboratoriemedicin Dalarna antalet analyser av covid-19-prover ytterligare från 80 per dag till 200 per dag, vilket gör att det går att provta fler medarbetare inom vården.

2020-04-16: Region Dalarna publicerar inte siffror gällande geografisk spridning när det riskerar att bryta mot sekretesskyddet.

2020-04-16: Cirka 400 av regionens vårdmedarbetare har provtagits för covid-19 mellan 20 mars och 13 april, på grund av att de uppvisat symtom, och av dem har 79 personer konstaterats smittade.

2020-04-15: Region Dalarna erbjuder nu utökat krisstöd kring covid-19 till allmänhet och vårdpersonal bestående av bland annat krisstödslinje och anhörigupplysning på intensivvårdsavdelningen.

Fler nyheter och pressmeddelanden hittas på: https://www.regiondalarna.se/

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom – ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: