Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 23 april

Pressmeddelande – 23 april 2020

Läget i Region Dalarna den 23 april:

 • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 580
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 52
 • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 13
 • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård*: 52
 • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 116

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Så här redovisar Region Dalarna geografisk spridning av covid-19
Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet men flest konstaterade fall av covid-19 finns fortsatt i Borlänge och Falun. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 16) har totalt 209 fall konstaterats i Borlänge kommun. Under samma tidsperiod är siffran över konstaterade fall 138 i Falu kommun och 116 i övriga länet.

Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk spridning när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 13 kommuner i länet.

Region Dalarnas siffror över antal avlidna personer med konstaterad covid-19 innefattar personer som har avlidit på regionens sjukhus. Därför ser siffrorna inte likadana ut som deFolkhälsomyndigheten redovisar som innefattar personer med konstaterad covid-19 som har avlidit både på regionens sjukhus och i hemmet samt inom kommunernas särskilda boenden.

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Covid-19 – självskatta dina symtom
Fundersam om du ska kontakta 1177 eller om det räcker att stanna hemma? Nu finns ett självskattningstest för covid-19 som ger vägledning.

För att underlätta både för allmänheten och vården erbjuder nu Region Dalarna ett självskattningstest för covid-19, i likhet med andra regioner. Den som gör testet får svara på frågor om symtom som feber, hosta och andningsbesvär. Resultatet är vägledande och man får råd som är anpassade efter de svar man angivit. Den som gör självskattningstestet får också rekommendation på huruvida man ska kontakta 1177 eller om det räcker med att stanna hemma med sina symtom.
– Det här testet ska ses som en vägledning om du behöver söka vård eller inte. De flesta som smittas av coronavirus får milda symtom och kan stanna hemma för att ta hand om sig som vid en vanlig förkylning eller influensa, säger Nils Kuylenstierna, chefläkare och medicinskt ansvarig.

Egenvårdsråd hittar du på 1177 Vårdguiden.

Om covid-19 på 1177 Vårdguiden https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/covid-19-coronavirus/

Gör testet: Corona självskattningstest https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Nytt bemanningscenter för att rekrytera extern personal
Den 30 mars startade ett särskilt bemanningscenter för att kunna stärka upp bemanningen inom hälso- och sjukvården med anledning av covid-19.

– Vi fokuserar på att hitta, anställa och introducera extern vårdpersonal så att de kan komma i arbete så snabbt som möjligt. En viktig del i arbetet är att se till att de nyanställda får den utbildning som behövs eller att man får möjlighet att fräscha upp tidigare kunskaper, säger Ylva Fransson, ansvarig för bemanningscentret 

Region Dalarna har fått in cirka 500 intresseanmälningar:

– Vi har hittills anställt ett 40-tal personer, bland annat slutenvårdsundersköterskor, nyutbildade undersköterskor och sjuksköterskestudenter. Vi arbetar också intensivt för att få in semestervikarier tidigare, säger Ylva Fransson.

Det nystartade bemanningscentret består av medarbetare från hälso- och sjukvårdens resursgrupp och personalenhetens olika funktioner.

Intervjutider för media - nya intervjutider med Dalarnas smittskyddsläkare
Från och med denna vecka kommer Dalarnas smittskyddsläkare finnas tillgängliga för intervjuer måndag, onsdag och fredag mellan klockan 15.00-16.00. Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider. Vi hoppas på visad förståelse från media.

Idag torsdag 23 april klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

 • Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:
2020-04-22: Laboratoriemedicin Dalarna utökar denna vecka antalet analyser av covid-19-prover från 80 per dag till 200 per dag vilket kommer leda till fler konstaterade fall.

2020-04-22: Varning för bedragare som påstår att de är från 1177 Vårdguiden. ”Jag vill verkligen understryka hur viktigt det är att man aldrig lämna aldrig ut sina bankuppgifter eller bank-id till okända eller klickar på obekanta länkar och bilagor i mejl eller sms”, säger Jessica Bergs, förvaltningsledare invånartjänster.

2020-04-20: Det medicinska inriktningsbeslutet kompletteras. Målsättningen är fortfarande att frigöra resurser för att täcka behovet av slutenvårdsplatser genom att prioritera akut verksamhet. Samtidigt öppnar Region Dalarna för att viss planerad verksamhet nu kan återupptas.

2020-04-20: Bårhuskapaciteten i länet har inventerats och det finns idag cirka 220 platser inom samtliga vård- och omsorgsinrättningar i Dalarna. En plan har tagits fram för att vid behov kunna utöka kapaciteten med ytterligare cirka 100 platser

2020-04-20: Film i Dalarna omorganiserar nu sina stöd for att hjälpa länets aktörer, i ett första skede fördelas cirka 350 000 kronor mellan områdena barn och unga, biografer och filmare.

2020-04-17: En film från Region Dalarna där smittskyddsläkare Anders Lindblom informerar om smittspridning och skyddsutrustning för vårdpersonal finns tillgänglig: https://youtu.be/Kgp9R8odxtEhttps://youtu.be/Kgp9R8odxtE

2020-04-17: Den 20 april äger regionfullmäktige i Dalarna rum i Falun, sammanträdet kan ses på Region Dalarnas youtube-sida. På grund covid-19-situationen minskas antalet ledamöter på plats från ordinarie 83 personer till 43 personer, något som har godkänts enhälligt av samtliga partier.

2020-04-16: Under vecka 17 utökar Laboratoriemedicin Dalarna antalet analyser av covid-19-prover ytterligare från 80 per dag till 200 per dag, vilket gör att det går att provta fler medarbetare inom vården.

2020-04-16: Region Dalarna publicerar inte siffror gällande geografisk spridning när det riskerar att bryta mot sekretesskyddet.

2020-04-16: Cirka 400 av regionens vårdmedarbetare har provtagits för covid-19 mellan 20 mars och 13 april, på grund av att de uppvisat symtom, och av dem har 79 personer konstaterats smittade.

2020-04-15: Region Dalarna erbjuder nu utökat krisstöd kring covid-19 till allmänhet och vårdpersonal bestående av bland annat krisstödslinje och anhörigupplysning på intensivvårdsavdelningen.

Fler nyheter och pressmeddelanden hittas på: https://www.regiondalarna.se/

Här hittar du information på webben

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.


 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: