Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 23 juli

Pressmeddelande – 23 juli 2020

Region Dalarna publicerar under semesterperioden varje torsdag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 23 juli:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

 • Totalt antal konstaterade fall: 1 969
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 17
 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 2
 • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 98*
 • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 442

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet
Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 29) har det totalt konstaterats:

590 fall i Falu kommun

511 i Borlänge kommun

123 i Ludvika kommun

84 i Gagnef kommun

83 i Mora kommun

82 i Avesta kommun

76 i Leksand kommun

58 i Hedemora kommun

41 i Smedjebacken kommun

52 i Säter kommun

41 i Vansbro kommun

40 i Rättvik kommun

Region Dalarna redovisar geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet varje torsdag. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 3 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet
Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 29:

62 i Borlänge kommun

32 i Falun kommun

17 i Ludvika kommun

12 i Leksand kommun

8 i Gagnef kommun

7 i Avesta kommun

7 i Smedjebacken kommun

5 i Säter kommun

3 i Hedemora kommun

4 i Vansbro kommun

2 i Rättvik kommun

2 i Malung-Sälen kommun

4 övriga

Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna räknar antal avlidna med konstaterad covid-19 på samma sätt, men en viss skillnad gällande antalet kan förekomma beroende på tidpunkt när uppgifter plockas ut. Folkkälsomyndigheten rapporterar uppgifter gällande antalet avlidna oftare än Region Dalarna. Region Dalarna redovisar fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner varje torsdag.

Region Dalarna publicerar lägesrapport en gång i veckan under semesterperioden
Region Dalarna har sedan den 16 mars varje vardag publicerat lägesrapporter om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se. Under semesterperioden, från och med vecka 26, publicerar Region Dalarna lägesrapport varje torsdag efter klockan 14:00.

Intervjutider för media i sommar
Under semesterperioden finns på bestämda tider smittskyddsläkare tillgänglig på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

På onsdagar under vecka 31 och 32 mellan klockan 14.30–15.30 finns intervjumöjlighet med:

 • Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare: 073-065 54 10

Region Dalarnas senaste nyheter gällande covid-19:

2020-07-16 Region Dalarna stödjer projekt för att lindra de negativa effekterna av covid-19 hos företag inom besöksnäring och kultur
Region Dalarna stödjer ett nytt projekt för att hjälpa företagen inom besöksnäringen och KKN i Dalarna. Projektet kommer drivas av Visit Dalarna med målet att stärka företagens omställningsförmåga och lindra de negativa effekterna av covid-19. https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/region-dalarna-stodjer-projekt-for-att-lindra-de-negativa-effekterna-av-covid-19-hos-foretag-inom-besoksnaring-och-kultur/

2020-07-15 Nytt PCR-provtagningstält för faluborna
Från och med 15 juli sker PCR-provtagning i Falun i ett nyuppställt provtagningstält på lasarettsområdet:
– Tidsbokning görs som vanligt via Region Dalarnas app Min vård. Den här provtagningen avser personer med någon typ av symtom på covid-19, säger Karolina Estman, verksamhetschef Tisken vårdcentral. https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/nytt-pcr-provtagningstalt-for-faluborna/

Övrig information
Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben

Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:
https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna:
https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats:
https://www.1177.se/dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplats
https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: