Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 23 mars

Pressmeddelande – 23 mars 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Dalarna

 • Antalet konstaterade fall av covid-19: 25.
 • Antal patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 8.
 • Antal patienter (utöver antal inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 1.
 • Antal patienter med covid-19 som avlidit: 1.

Dalarnas första dödsfall på grund av covid-19
En man i 60-årsåldern med flera underliggande sjukdomar avled under helgen i sviterna av covid-19. Mannen har inte smittats utomlands och smittspårning sker enligt sedvanlig rutin.
– Mannen har vårdats på Falu lasarett sedan den 16 mars, hans tillstånd har succesivt försämrats och han avled under helgen. Anhöriga är underrättade, säger Erik Degerman, verksamhetschef infektionskliniken Region Dalarna.

Prover vid misstänkt covid-19 kan nu analyseras på Falu lasarett
Region Dalarna kan från och med måndag 23 mars analysera prover av misstänkt covid-19 på laboratoriemedicin, Falu lasarett. Tidigare skickades prover till akademiska sjukhuset i Uppsala. 
– Det innebär att vi kommer kunna få svar på prover snabbare och det ökar kapaciteten att kunna ta fler prover, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare. 
Region Dalarna prioriterar sedan den 13 mars i linje med Folkhälsomyndighetens direktiv provtagning för covid-19 hos patienter som sjukhusvårdas för luftvägsinfektioner.

Stöd till företag som drabbas ekonomiskt av coronakrisen
Region Dalarna arbetar inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret med att förstärka stödet till företag och organisationer i länet som drabbas ekonomiskt av den rådande coronasituationen. På vår webbplats uppdateras information om detta löpande:

https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/stod-till-drabbade-foretag/

– Vi gör just nu allt för att på bästa sätt bistå Dalarnas näringsliv, säger Elsmari Julin, förvaltningschef för regionala utvecklingsförvaltningen.

Region Dalarna har viss reducerad planerad verksamhet:

 • Från och med måndag den 23 mars och tillsvidare prioriterar Falu lasarett akuta och tidskritiska operationer. Planerade operationer som inte har hög medicinsk prioritet kommer flyttas fram. Berörda patienter kontaktas av vården.
 • Från och med måndag den 23 mars stänger de mammografiska hälsokontrollerna inom mammografiverksamheten i Dalarna. Beslutet kommer att prövas veckovis. Kontrollprogram och hereditetsscreeningar samt all undersökning av patienter med symptom eller de som blivit selekterade utifrån bildtagning fortsätter som vanligt. Alla berörda patienter kontaktas av vården.
 • Från och med 20 mars och tillsvidare erbjuder Folktandvården Dalarna endast akuttandvård.
 • Patienter med bokade tider kontaktas för ny tid senare. Vid akuta besvär som inte kan vänta kontakta din ordinarie klinik för rådgivning.

Övrig information

Dalarnas smittskyddsläkare råder människor som har en fjällresa inplanerad den närmaste tiden att ställa in.
– Man bör avstå från att resa till fjällen som läget ser ut nu, det är olämpligt på grund av smittspridningen som vi har i samhället. Ska man ändå åka ska man tänka sig för noga för att undvika att riskera att bli smittad eller sprida smitta vidare genom att till exempel inte gå på after ski. Det här gäller inte bara oss i Dalarna, utan i hela landet, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare Region Dalarna.

Region Dalarna gick ur stabsläge klockan 10:00 fredag 20 mars.

Region Dalarna har nu en mejladress för företag som vill och kan erbjuda skyddsmateriel: corona.materiel@regiondalarna.se
Det är viktigt att så noggrant som möjligt beskriva vilken typ av materiel samt antal. Region Dalarna kontaktar de företag som bedöms som aktuella. Exempel på materiel som Region Dalarna kan komma att ha behov av är: engångshandskar, handdesinfektion, engångsförkläden, ytdesinfektion med Tensid, visir och andningsskydd FFP2, FFP2R, FFP3.

Det är stort tryck på vården i Dalarna just nu. Många ringer till 1177 och till våra vårdcentraler samt besöker akutmottagningarna. För att avlasta vården kan du besöka 1177.se för råd om egenvård. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring alltid 112.

Region Dalarna införde den 11 mars besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på Dalarnas sjukhus med inneliggande patienter. Besöksförbudet gäller inte den som har en bokad tid inom vården.

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben:

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen:https://www.krisinformation.se/

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: