Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 24 april

Pressmeddelande – 24 april 2020

Läget i Region Dalarna den 24 april:

 • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 612
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 43
 • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 13
 • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård*: 54
 • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 122

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Tveka inte att söka vård!
Antalet patienter som söker vård på våra vårdcentraler och akutmottagningar har minskat under den pågående coronapandemin.

– Tveka inte att söka vård om du verkligen behöver hjälp. Akutmottagningarna tar självklart emot alla som behöver akut vård. Man ska inte heller tveka att kontakta sin vårdcentral vid sjukdom, eller att använda vår app Min Vård, säger Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör.

De senaste veckorna har antalet besök på våra akutmottagningar i Falun, Mora och Avesta minskat. Även vårdcentralerna märker en minskning av antalet fysiska besök.

– Jag tolkar minskningen som att allmänheten förstått att vården behöver prioritera de svårast sjuka men att det också kan bero på att man är orolig för att smittas. Men nu ser vi att det finns personer med exempelvis hjärtinfarkt och andra allvarliga sjukdomar som inte söker vård vilket inte är bra, säger Lotta Olmarken Ingler.

Människor i Dalarna ska kontakta vården om de behöver hjälp eller rådgivning enligt nedan:

 • Upplever en försämring från en kronisk sjukdom
 • Får helt nya symtom som gör dig orolig
 • Får akut smärta
 • Upplever psykisk ohälsa

Hit vänder du dig:

 • För rådgivning och egenvård, besök 1177.se eller ring 1177 dygnet runt.
 • Vid akuta skador, besvär eller om du inte mår bra, kontakta vårdcentralen via e-tjänster på 1177.se, via appen Min Vård eller genom att ringa. Kontaktuppgifter finns på 1177.se.
 • Vid svår sjukdom, akut sjukdomsfall eller allvarlig skada – ring 1177 eller din vårdcentral innan du åker till Akutmottagningen. Många gånger kan du få en jourtid på en närliggande vårdcentral istället.
 • Ring alltid 112 vid nödsituationer som kräver omedelbar hjälp.

Lägesbild av hur Dalarnas arbetsmarknad och näringsliv påverkas av covid-19-situationen
Region Dalarna gör nu varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna.

– Vi har aldrig tidigare upplevt att ekonomin har bromsat in så snabbt som den har gjort under covid-19. Från en dag till en annan har många företagare upplevt att intäkterna störtdykt och i vissa fall helt upphört. Det faktum att vi aldrig har upplevt en kris av denna karaktär gör det särskilt svårt att bedöma utvecklingen framåt, säger Peter Möller, samhällsanalytiker Region Dalarna.

Det är osäkert hur lång tid smittspridningen av covid-19 kommer att pågå och hur strikta restriktioner som behöver sättas in. Region Dalarna behöver därför kartlägga och förstå förändringar som sker vecka för vecka.

– Det behövs för att snabbt kunna göra insatser för att möta företagens behov av stöd, men också för att förstå hur den här situationen kan påverka den regionala utvecklingen på lite längre sikt, säger Peter Möller.

Rapporten som tas fram bygger på statistik från Arbetsförmedlingen med antal varsel, nyinskrivna arbetssökande och nyanmälda lediga jobb, samt data av utvecklingen av konkurser, hur resandet förändras och en allmän omvärldsbevakning.

Lägesbilden uppdateras varje fredag:

https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-u...

Intervjutider för media - nya intervjutider med Dalarnas smittskyddsläkare
Från och med denna vecka kommer Dalarnas smittskyddsläkare finnas tillgängliga för intervjuer måndag, onsdag och fredag mellan klockan 15.00-16.00. Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider. Vi hoppas på visad förståelse från media.

Idag fredagen den 24 april klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

 • Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34
 • Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45


Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:
20-04-23: Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet men flest konstaterade fall av covid-19 finns fortsatt i Borlänge och Falun. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk spridning när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 13 kommuner i länet.

2020-04-23: För att underlätta både för allmänheten och vården erbjuder nu Region Dalarna ett självskattningstest för covid-19.Corona självskattningstest https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

200-04-23: Den 30 mars startade ett särskilt bemanningscenter för att kunna stärka upp bemanningen inom hälso- och sjukvården med anledning av covid-19.

2020-04-22: Laboratoriemedicin Dalarna utökar denna vecka antalet analyser av covid-19-prover från 80 per dag till 200 per dag vilket kommer leda till fler konstaterade fall.

2020-04-22: Varning för bedragare som påstår att de är från 1177 Vårdguiden.Jag vill verkligen understryka hur viktigt det är att man aldrig lämna aldrig ut sina bankuppgifter eller bank-id till okända eller klickar på obekanta länkar och bilagor i mejl eller sms”, säger Jessica Bergs,förvaltningsledare invånartjänster.

2020-04-20: Det medicinska inriktningsbeslutet kompletteras. Målsättningen är fortfarande att frigöra resurser för att täcka behovet av slutenvårdsplatser genom att prioritera akut verksamhet. Samtidigt öppnar Region Dalarna för att viss planerad verksamhet nu kan återupptas.

2020-04-20: Bårhuskapaciteten i länet har inventerats och det finns idag cirka 220 platser inom samtliga vård- och omsorgsinrättningar i Dalarna. En plan har tagits fram för att vid behov kunna utöka kapaciteten med ytterligare cirka 100 platser

2020-04-20: Film i Dalarna omorganiserar nu sina stöd for att hjälpa länets aktörer, i ett första skede fördelas cirka 350 000 kronor mellan områdena barn och unga, biografer och filmare.

2020-04-17: En film från Region Dalarna där smittskyddsläkare Anders Lindblom informerar om smittspridning och skyddsutrustning för vårdpersonal finns tillgänglig: https://youtu.be/Kgp9R8odxtEhttps://youtu.be/Kgp9R8odxtE

2020-04-17: Den 20 april äger regionfullmäktige i Dalarna rum i Falun, sammanträdet kan ses på Region Dalarnas youtube-sida. På grund covid-19-situationen minskas antalet ledamöter på plats från ordinarie 83 personer till 43 personer, något som har godkänts enhälligt av samtliga partier.

2020-04-16: Under vecka 17 utökar Laboratoriemedicin Dalarna antalet analyser av covid-19-prover ytterligare från 80 per dag till 200 per dag, vilket gör att det går att provta fler medarbetare inom vården.

2020-04-16: Region Dalarna publicerar inte siffror gällande geografisk spridning när det riskerar att bryta mot sekretesskyddet.

2020-04-16: Cirka 400 av regionens vårdmedarbetare har provtagits för covid-19 mellan 20 mars och 13 april, på grund av att de uppvisat symtom, och av dem har 79 personer konstaterats smittade.

2020-04-15: Region Dalarna erbjuder nu utökat krisstöd kring covid-19 till allmänhet och vårdpersonal bestående av bland annat krisstödslinje och anhörigupplysning på intensivvårdsavdelningen.

Fler nyheter och pressmeddelanden hittas på: https://www.regiondalarna.se/


Här hittar du information på webben
Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/


Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: