Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 24 mars

Pressmeddelande – 24 mars 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se. 

Läget i Dalarna

 • Antalet konstaterade fall av covid-19: 30.
 • Antal patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 10.
 • Antal patienter (utöver antal inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 2.
 • Antal patienter med covid-19 som avlidit: 1.

Intervjutidertider för media

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att kunna hantera alla de intervjuförfrågningar som inkommer dagligen så inför Region Dalarna nu fasta intervjutider för att skapa en hållbar arbetssituation för alla parter. Vi hoppas på visad förståelse från media.

Vardagar klockan 15:00-16:00 finns Anders Lindblom, smittskyddsläkare Region Dalarna, och Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Dalarna, tillgängliga för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Anders Lindholm, smittskyddsläkare: 070-670 20 45
Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Region Dalarna mobiliserar för ökad intensivvårdskapacitet

Region Dalarna ställer nu om resurserna för att kunna skala upp intensivvårdskapaciteten för att vid behov kunna vårda fler allvarligt sjuka patienter med covid-19. Planen är att skala upp stegvis utifrån de behov som uppstår.

– Vi arbetar successivt för att förbereda och genomföra detta. Vi kommer inledningsvis att vårda covid-19 patienterna i Falun, först i ett senare skede kan det bli aktuellt också i Mora, säger Helena Björkman, divisionschef kirurgi.

Utrustning och lokaler finns för att skapa ytterligare vårdplatser där behov av intensivvård med andningsstöd och andra insatser kan tillgodoses. Utöver IVA-platser finns också kapacitet till sjukhusvård på andra vårdavdelningar, i första hand infektionsavdelningen men även andra avdelningar förbereds för vård av patienter med covid-19.

– Vi arbetar efter en plan. Det finns ett stort engagemang och flexibilitet hos alla våra medarbetare för att hitta lösningar och klara av situationen, säger Helena Björkman.

Stort gensvar på efterlysning av extra vårdpersonal

Region Dalarnas annonsering efter vårdpersonal som kan jobba extra inom vården har på några dagar resulterat i närmare 400 intresseanmälningar. Undersköterskor och sjuksköterskor samt läkare, läkarstuderande och några övriga yrkeskategorier har hört av sig.

– Vi är så tacksamma för all respons vi hittills fått. Det är dels personer som redan är anställda och jobbar men som kan tänka sig jobba mer, men också pensionärer, personer med anställningar inom andra branscher och arbetsgivare samt några arbetssökande och studerande, säger Stina Danielsson, chef kompetensförsörjning Region Dalarna.

– Utbildning har vi inte diskuterat för dessa personer i dagsläget. De kommer självklart att genomgå introduktion innan de kommer ut i jobb.

Efterlysningen publicerades på Region Dalarnas officiella Facebook-sida den 20 mars, samt på vår webbplats: https://www.regiondalarna.se/jobb/jobba-hos-oss/vi-soker-dig-som-kan-jobba-extra-inom-varden/?fbclid=IwAR3FvJlJeyItaA6ff8CfvB5CxF6M14JDeQTxUhfCS909bVFO3QbiKc_2B5Y

Tidigare nyheter gällande covid-19 i Dalarna:

2020-03-23: Dalarnas första dödsfall på grund av covid-19. En man i 60-årsåldern med flera underliggande sjukdomar avled under helgen i sviterna av covid-19.

2020-03-23: Nu kan prover vid misstänkt covid-19 analyseras på Falu lasarett.

2020-03-23: Stöd till företag som drabbas ekonomiskt av coronakrisen:
https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/stod-till-drabbade-foretag/

2020-03-23: Falu lasarett prioriterar akuta och tidskritiska operationer tills vidare. Planerade operationer som inte har hög medicinsk prioritet kommer flyttas fram. Berörda patienter kontaktas av vården.

2020-03-23: Mammografiska hälsokontroller inom mammografiverksamheten i Dalarna skjuts fram. Beslutet kommer att prövas veckovis. Kontrollprogram och hereditetsscreeningar samt all undersökning av patienter med symptom eller de som blivit selekterade utifrån bildtagning fortsätter som vanligt. Alla berörda patienter kontaktas av vården.

2020-03-20: Folktandvården Dalarna erbjuder endast akuttandvård tills vidare.
Patienter med bokade tider kontaktas för ny tid senare. Vid akuta besvär som inte kan vänta kontakta din ordinarie klinik för rådgivning.

2020-03-20: Dalarnas smittskyddsläkare råder människor som har en fjällresa inplanerad den närmaste tiden att ställa in.

2020-03-20: Region Dalarna går ur stabsläge.

2020-03-18: Region Dalarna har nu en mejladress för företag som vill och kan erbjuda skyddsmateriel: corona.materiel@regiondalarna.se

2020-03-13: Ändrad strategi gällande covid-19 i Dalarnas sjukvård med bakgrund av att det förekommer samhällspridning av covid-19 i landet. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer prioriteras nu provtagning av patienter som sjukhusvårdas för luftvägsinfektioner.

200-03-13: Besöksförbud på samtliga vårdavdelningar med inneliggande patienter på Dalarnas sjukhus Besöksförbudet gäller inte den som har en bokad tid inom vården.

2020-03-12: Region Dalarna går upp i stabsläge med anledning av covid-19-situationen.

2020-03-11: Första fallet i Dalarna av det nya coronaviruset.

Övrig information
Det är stort tryck på vården i Dalarna just nu. Många ringer till 1177 och till våra vårdcentraler samt besöker akutmottagningarna. För att avlasta vården kan du besöka 1177.se för råd om egenvård. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring alltid 112.

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Mer information på webben:

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen:https://www.krisinformation.se/

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: